ສຸດຍອດ !! ຄອນໂດໃຕ້ດິນທີ່ຫຼູຫຼາທີ່ສຸດໃນໂລກ!! ພ້ອມຮັບມື້ກັບວັນສິ້ນໂລກໄດ້ຢ່າງສະບາຍ

ລົງທຶນຢ່າງມະຫາສານເພື່ອຮັບມື້ກັບສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍປ່ຽນຈາກບ່ອນໄວ້ອາວູດໃຕ້ດິນໃນບໍລິເວນ Concordia, kansasໃຫ້ກາຍມາເປັນຄອນໂດທີ່ມີຄວາມເລິກ 15 ຊັ້ນ ໂດຍຄອນໂດລີ້ໄພນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະ ລວມໄປເຖິງລະເບີດນິວເຄຣຍ.

ປະຕູໜ້າຄອນໂດໃຕ້ດິນແຕ່ລະບ່ອນມີນ້ຳໜັກ 16,000 ກິໂລກລາມ.

ແຜ່ນຜັງຂອງຄອນໂດລີ້ໄພສຸດຫຼູແຫ່ງນີ້ເລິກລົງໃຕ້ດິນ 53 ແມັດ ແລະ ຍັງມີລະບົບຄວາມອົບອຸ່ນ, ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ, ໃຫ້ການບັນເທິງ ແລະ ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງແໜ້ນໜາ.

 

ພື້ນທີລວມໃນແຕ່ລະຊັ້ນມີປະມານ 1,820 ຕາລາງແມັດ ສາມາດບັນຈຸໄດ້ 5-10 ຄົນ ແລະ ໃນແຕ່ລະຊັ້ນກໍ່ຈະມີອາຫານໄວ້ໄດ້ດົນຮອດ 5 ປີຕໍ່ຄົນ.