ສຸດຍອດເລີຍໝໍນິ ບໍ່ເຄີຍເຫັນຫຍັງຄັກປານນີ້ເລີຍ

==================

Cr: Izabelle DejaVu69