ສຸດຍອດສະມາດໂຟນກ້ອງເລັນຄູ່ປະຈຳປີ2016 ນະວັດຕະກຳກ້ອງແຫ່ງອະນາຄົດທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຄວນພາດ!

          ສຳລັບບັນດາທ່ານທີ່ມັກໃຊ້ສະມາດໂຟນ ຖ່າຍຮູບພາບຕ່າງໆ ຮູ້ຫຼືຍັງ? ເຕັກໂນໂລຊີກ້ອງເລັນຄູ່ ກໍາລັງເປັນກະແສທີ່ມາແຮງ ຊຶ່ງໃນປີ 2016 ນີ້ ກໍ່ມີເປີດໂຕອອກມາຫຼາຍລຸ້ນ ແລະ ແຕ່ລະລຸ້ນກໍ່ເປັນສະມາດໂຟນລຸ້ນທ໋ອບ ເກືອບທັງໝົດ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ກະແສກ້ອງເລັນຄູ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ມາແບບຫຼິ້ນໆ ແລະ ອາດຈະເປັນເທຣນໃໝ່ໃນອະນາຄົດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກການຖ່າຍຮູບ. ກ່ອນທີ່ຈະ ໄປເບິ່ງວ່າ ມີສະມາດໂຟນລຸ້ນໃດແນ່ ເຮົາມາຮຽນຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີກ້ອງເລັນຄູ່ ກ່ອນດີກວ່າ:

#ສະມາດໂຟນກ້ອງເລັນຄູ່ (Dual Camera) ດີກວ່າສະມາດໂຟນກ້ອງເລັນດຽວ ແບບເກົ່າ ແນວໃດ?

         ນະວັດຕະກຳກ້ອງເລັນຄູ່ຂອງສະມາດໂຟນໃນປັດຈຸບັນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບຄື ແບບສອງເລັນ+ ສອງເຊັນເຊີ້ຈັບພາບ ແລະ ແບບສອງເລັນ+ເຊັນເຊີ້ຈັບພາບດຽວ, ຊຶ່ງທັງສອງແບບກໍ່ມີຈຸດແຕກຕ່າງ ກັນ ຄື (1) ແບບສອງເລັນ+ ສອງເຊັນເຊີ້ຈັບພາບ ມີຈຸດເດັ່ນທີ່ເຊັນເຊີ້ຈັບ ພາບສອງໂຕເຮັດວຽກແຍກກັນຢ່າງອິດສະຫຼະ ກໍ່ຄື ເຊັນເຊີ້ໂຕທໍາອິດມີໜ້າທີ່ ເກັບລາຍລະອຽດຮູບທີ່ເປັນສີ (ຮູບ RGB) ສ່ວນເຊັນເຊີ້ໂຕທີສອງມີໜ້າທີ່ ເກັບລາຍລະອຽດຮູບຂາວດຳ (Monochrome) ກັບມິຕິຂອງຮູບໂດຍສະເພາະ ຊຶ່ງເມື່ອນໍາທັງສອງມາລວມກັນ ກໍ່ຈະໄດ້ ຮູບຖ່າຍທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີກວ່າ ແລະມີລາຍລະອຽດທີ່ຫຼາຍກວ່າ, ນອກນີ້ ຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບ ແບບໜ້າແຈ້ງ ຫຼັງມົວ (Depth of Field) ໄດ້ດີອີກນໍາ.

           ສ່ວນແບບທີ (2) ແບບສອງເລັນ+ເຊັນເຊີ້ຈັບພາບດຽວ ມັກຈະມາພ້ອມກັບ ເລັນສອງໂຕທີ່ມີໄລຍະຍາວການໂຟກັສ ແລະ ຮູຮັບແສງທີ່ຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ ເລັນທຳອິດເປັນເລັນມູມກວ້າງ (Wide-Angle Lens) ຊຶ່ງມີໄລຍະຍາວການ ໂຟກັສ 28 mm ພ້ອມຮູຮັບແສງ f/1.8, ສ່ວນເລັນໂຕທີສອງອາດເປັນເລັນ Telephoto ຊຶ່ງມີໄລຍະຍາວການໂຟກັສ 56 mm ພ້ອມຮູຮັບແສງ f/2.8 ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າ ກ້ອງເລັນຄູ່ແບບນີ້ ສາມາດແຍກເກັບລາຍລະອຽດຂອງ ວັດຖຸດ້ານໜ້າ ແລະ ເກັບລາຍລະອຽດສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງ ເພື່ອນໍາມາ ປະມວນຜົນເປັນຮູບ ແບບໜ້າແຈ້ງຫຼັງມົວ (Depth of Field) ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນຈຸດນີ້ ມີສະມາດໂຟນລຸ້ນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ນໍາຂໍ້ດີຂອງ ເລັນສອງໄລຍະຍາວການ ໂຟກັສ ນີ້ມາພັດທະນາຕໍ່ຍອດໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກຄ້າຍລະບົບຊູມພາບດ້ວຍ ເລັນ (Optical Zoom) ໄດ້ອີກ.

#Huawei Mate 9 ແລະ Huawei P9 ສະມາດໂຟນກ້ອງເລັນຄູ່ LEICA:

        ຊົ່ວໂມງນີ້ ເຊື່ອວ່າຜູ້ໃຊ້ງານສ່ວນໃຫຍ່ ຕ້ອງຍົກຕໍາແໜ່ງນີ້ໃຫ້ກັບ Huawei Mate 9 ແລະ Huawei P9 ຢ່າງແນ່ນອນ, ດ້ວຍກ້ອງເລັນຄູ່ທີ່ພັດທະນາ ຮ່ວມກັບ LEICA (ແບຣນກ້ອງລະດັບພຣີມ້ຽມຈາກເຢຍລະມັນ) ທີ່ມືອາຊີບ ໃນວົງການຖ່າຍຮູບຕ້ອງຍົກນິ້ວໃຫ້, ຊຶ່ງທັງສອງລຸ້ນນີ້ ແມ່ນມາພ້ອມກັບ ສອງເຊັນເຊີ້ຈັບພາບ ຊຶ່ງເຊັນເຊີ້ໂຕທໍາອິດມີໜ້າທີ່ເກັບລາຍລະອຽດຮູບທີ່ ເປັນສີ (ຮູບ RGB) ສ່ວນເຊັນເຊີ້ໂຕທີສອງມີໜ້າທີ່ເກັບລາຍລະອຽດ ຮູບຂາວດຳ (Monochrome) ແລະມິຕິຂອງຮູບ ຊຶ່ງແນ່ນອນ ເຮົາຈະໄດ້ຮູບ ທີ່ມີລາຍລະອຽດທີ່ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີເປັນພິເສດ.

#Iphone 7 Plus ສະມາດໂຟນກ້ອງເລັນຄູ່ທີ່ມາພ້ອມ Optical Zoom:

         ສຳລັບລຸ້ນນີ້ແມ່ນມາພ້ອມ ເຊັນເຊີ້ຈັບພາບດຽວ ທີ່ຖືກພັດທະນາຕໍ່ຍອດ ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານລະບົບຊູມພາບດ້ວຍເລັນ (2x Optical Zoom) ໄດ້.

#LG V20 ແລະ LG G5 ສະມາດໂຟນກ້ອງເລັນຄູ່ ມູມກວ້າງພິເສດ:

       ທັງສອງລຸ້ນນີ້ ຈະເປັນແບບສອງເລັນ+ ສອງເຊັນເຊີ້ຈັບພາບ ຄ້າຍຄືກັບ Huawei Mate 9 ແລະ Huawei P9 ແຕ່ຈະບໍ່ໄດ້ແຍກເປັນເຊັນເຊີ້ RGB ກັບ Monochrome ແຕ່ເນັ້ນໄປທີ່ເລັນມູມກວ້າງພິເສດ ໂດຍໂຕທຳອິດເປັນມູມ 75 ອົງສາ, ສ່ວນໂຕທີສອງ ເປັນມູມກວ້າງເຖິງ 135 ອົງສາ.

#Xiaomi Mi 5s Plus ສະມາດໂຟນກ້ອງເລັນຄູ່ໃນລາຄາຄຸ້ມຄ່າ:

        ລຸ້ນນີ້ ຈະເປັນແບບສອງເລັນ+ ສອງເຊັນເຊີ້ຈັບພາບ ຊຶ່ງເຊັນເຊີ້ໂຕທໍາອິດ ມີໜ້າທີ່ເກັບລາຍລະອຽດຮູບທີ່ເປັນສີ (ຮູບ RGB) ສ່ວນເຊັນເຊີ້ໂຕທີສອງມີ ໜ້າທີ່ເກັບລາຍລະອຽດຮູບຂາວດຳ (Monochrome) ໂດຍລຸ້ນນີ້ເປັນລຸ້ນ ທໍາອິດທີ່ມາພ້ອມເຕັກໂນໂລຊີ Qualcomm Clear Sight Dual Camera.

#Vivo X9 ສະມາດໂຟນເຊວຟີ້ກ້ອງເລັນຄູ່ດ້ານໜ້າ:

        ສຳລັບລຸ້ນນີ້ ກ້ອງເລັນຄູ່ຈະແຕກຕ່າງໄປຈາກລຸ້ນອື່ນ ຄື ຢູ່ດ້ານໜ້າ, ຖືໄດ້ວ່າ ເອົາໃຈຄົນທີ່ມັກເຊວຟີ້ແທ້ໆ ໂດຍມາພ້ອມເຊັນເຊີ້ຈັບພາບໂຕທຳອິດ ທີ່ເກັບລາຍລະອຽດສູງສຸດ 20MP (f/2.0) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເຊັນເຊີ້ໂຕທີ ສອງ 8MP ທີ່ເກັບລາຍລະອຽດຄວາມຕື້ນເລິກຂອງຮູບ.

ຄັດຂໍ້ມູນຈາກ http://www.thaimobilecenter.com/article-2559/best-dual-camera-smartphones-2016.asp