ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງລູກຄືໃຫ້ເວລາຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍ

ເປົ້າໝາຍຂອງພໍ່ແມ່ທຸກຄົນຄືການລ້ຽງດູໃຫ້ລູກສຸຂະພາບດີ ປັບ​ໂຕ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ພໍ່ແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄາດຫວັງ "ຄວາມສໍາເລັດ" ໃນການລ້ຽງດູລູກຫຼາຍເກີນໄປ​ແທ້ໆແລ້ວສິ່ງສໍາຄັນຄືການໃຊ້ເວລາດ້ວຍກັນຢ່າງມີຄຸນນະພາບຫຼາຍກວ່າ.

ສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນທີ່ທຸກຄົນຕ່າງຟ້າວ​ຝັ່ງກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາໃຊ້ແຕ່ສະມາດໂຟນແມ້ເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸກບ່ອນໃນໂລກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາທີ່ຕ້ອງການແຕ່ເຮົາກັບຫ່າງເຫີນກັບຄົນຕໍ່ໜ້າຫຼາຍ. ການໃຊ້ເວລາຢ່າງມີຄຸນນະພາບໃນຄອບຄົວເປັນເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ສະໄໝນີ້ອາດຫຼົງລືມໄປ ເຮົາອາດສັນຫາຂອງຫຼິ້ນເສີມພັດທະນາການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ລູກໄດ້ສາລະພັດ ເປີດຍູທູບໃຫ້ລູກ​ເຝິກພາສາອັງກິດໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຕ້ອງສອນຈັກຄໍາ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດທົດແທນເວລາ ຄຸນນະພາບທີ່ພໍ່ແມ່ມີໃຫ້ກັບລູກໄດ້ເລີຍ.

"ເວລາ ຄຸນນະພາບຄືການທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຊ້ເວລາກັບລູກຫຼານຢ່າງເຕັມທີ່ ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກມີຕົວຕົນ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຄືເຮົາໆ ມັກຄິດວ່າເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນເອງໄດ້ບໍ່ຈໍາເປັນທີ່​ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ເວລາຫຍັງ ພຽງຫາເຂົ້າໃຫ້ກິນ ອາບນໍ້າແຕ່ງ​ໂຕໃຫ້ກໍພໍແລ້ວ ແຕ່ໂດຍທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດໂດຍສະ​ເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງຄົງຕ້ອງ​ເພິ່ງພິງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃນການດໍາລົງຊີວິດພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມສໍາຄັນເພາະຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ຈະເປັນພື້ນຖານຂອງການເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົນເອງ​ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີ ແລະ ຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ນອກຈາກນີ້ ການໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນຍັງເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ພຶດຕິກໍາຈຸດອ່ອນຈຸດແຂງຂອງລູກເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ເໝາະສົມໄດ້ອີກດ້ວຍ"

ສໍາລັບການໃຊ້ເວລາຢ່າງມີຄຸນນະພາບໃນຄອບຄົວຄື ການເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ຄອບຄົວໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນໄດ້ເຊັ່ນ ຊ່ວຍກັນກຽມອາຫານ ຮັບປະທານອາຫານພ້ອມກັນ ເວົ້າລົມເບິ່ງໜ້າກັນ​ແທ້ໆແທນການເບິ່ງໜ້າຈໍໂທລະສັບ ສອນວຽກບ້ານລູກເລົ່ານິທານໃຫ້ລູກຟັງອອກໄປຍ່າງຫຼິ້ນຮອບບ້ານຕອນ​ແລງໆນຳກັນ ຫຼື ໃນວັນ​ເສົາອາທິດອາດມີຈັກມື້ໜຶ່ງທີ່ໄປທ່ຽວ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ​ສາມາດ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ນຳ​ກັນ​ໄດ້.

"ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຢາກຝາກໄວ້ກໍຄືເມື່ອໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນການສື່ສານຢ່າງສ້າງສັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຫຼາຍຄັ້ງເມື່ອພໍ່ແມ່ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບລູກ ກໍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕໍານິວິພາກວິຈານ ຫຼື ຄອຍຕາມແກ້ສິ່ງທີ່ລູກເຮັດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາແທນທີ່ເດັກນ້ອຍຈະຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຄວາມເຂົ້າໃຈມີຄວາມສໍາຄັນ ກາຍເປັນພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄ່າເຮັດຫຍັງກໍຜິດ ​ແນວນີ້ຖືວ່າການໃຊ້ເວລານຳກັນບໍ່ເປັນຜົນສໍາເລັດບາງຄັ້ງຜູ້ໃຫຍ່ຄືເຮົາກໍຄວນວາງໃຈໃຫ້ນິ້ງ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ລູກລອງຜິດລອງຖືກເອງແດ່ ຮັບຟັງສິ່ງທີ່ລູກເວົ້າ​ແທ້ໆ ບໍ່ແມ່ນຟັງພຽງຜ່ານໆ ຫຼື ຟັງ ເພື່ອຄອຍຈະສອນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ​ແທ້ໆ ໜ້າທີ່ຂອງພໍ່ແມ່ຄືການອົບຮົມສັ່ງສອນແຕ່ຫາກທ່ານບໍ່ມີສາຍສໍາພັນທີ່ດີອັນເກີດຈາກການໃຊ້ເວລາຢ່າງມີຄຸນນະພາບຮ່ວມກັນແລ້ວສິ່ງທີ່ທ່ານສອນກໍອາດບໍ່ເຂົ້າໄປເຖິງໃຈຂອງລູກໄດ້ເລີຍ"