ສື່ເຜີຍ..ເຈນົວເລັງອາເດຣຍໂນ

 

ສື່ເຜີຍ ເຈນົວ ເລັງ ຫຼຸຍ ອາເດຣຍໂນ ດາວຍິງຕົວສຳຮອງ ເອຊີ ມິລານ ມາຮ່ວມທີມເພື່ອກໍລະນີທີ່ ເລໂອນາໂດ ປາໂວເລັດຕິ ກອງໜ້າຕົວຫຼັກຂອງພວກເຂົາຍ້າຍໄປ ນາໂປລີ ຕາມທີ່ມີຂ່າວລື ໂດຍຄາດກັນວ່າ ມິລານ ອາດຈະຍອມໃຫ້ຍ້າຍທີມແບບສັນຍາເຊົ່າ.

 

ເຈນົວ ສະໂມສອນດັງໃນ ກັນໂຊ ຊີຣີ ອາ ອີຕາລີຕົກເປັນຂ່າວວ່າກຳລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຫຼຸຍ ອາເດຣຍໂນ ກອງໜ້າຕົວສຳຮອງຂອງ ເອຊີ ມິລານ ໂດຍຫວັງເອົາມາແທນທີ່ ເລໂອນາໂດ ປາໂວເລັດຕິ ທີ່ຖືກລືກັນວ່າຈະຍ້າຍໄປຮ່ວມທີມ ນາໂປລີ ໃນເດືອນມັງກອນນີ້.

 

ປາໂວເລັດຕິ ມີຂ່າວພົວພັນຢູ່ກັບທີມ “ອັດຊູຣາ” ແລະ ເຖິງວ່າຕົ້ນສັງກັດຄື ເຈນົວ ຈະປະຕິເສດຂ່າວລືດັ່ງກ່າວ ແລະ ບອກວ່າດາວຍິງຂອງທີມບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ຂາຍແຕ່ເພື່ອປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ ພວກເຂົາກໍຕ້ອງເບິ່ງຫາຕົວແທນເຜື່ອໄວ້ ແລະ ເລັງໄປທີ່ ຫຼຸຍ ອາເດຣຍໂນ ທີ່ລະດູການນີ້ຫຼິ້ນໃນເກມລີກພຽງ 85 ນາທີເທົ່ານັ້ນ.

 

ຢ່າງໃດກໍດີຄ່າເມື່ອຍກ້ອນໃຫຍ່ທີ່ດາວຍິງບາຊິວຮັບຢູ່ກັບຕົ້ນສັງກັດອາດເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາຢຸດສະຫງັກລົງ ແຕ່ແບບດ້ວຍຄວາມສຳພັນທີ່ດີຂອງທັງສອງທີມເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ທີມ “ຣອສໂຊເນຣີ” ຈະຍິນຍອມພ້ອມໃຈປ່ອຍ ອາເດຣຍໂນ ຍ້າຍອອກຈາກທີມແບບຢືມໂຕຈົນຈົບລະດູການ.