ສິ່ງທີ່ພາດເລື່ອງເງິນຄໍາໃນຊີວິດຄູ່

ຜົນສໍາຫຼວດຈາກນິຕິຍາສານ Ladles Home Joumal ບອກວ່າສາເຫດຂອງການຜິດຖຽງກັນໃນຄອບຄົວ 57% ຈຶ່ງຄວນພະຍາຍາມຢ່າໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານການເງິນໃນຄອບຄົວຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ

ເງິນກັບການດໍາລົງຊີວິດໃນຍຸກປັດຈຸບັນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ແຍກຈາກກັນບໍ່ອອກຍິ່ງການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ນໍາອີກແລ້ວເລື່ອງເງິນຄໍາຕ້ອງມີລະບົບລະບຽບການຈັດການທີ່ຈັກເຈນ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ຄືແນວທາງໃນການບໍລິຫານຈັກການເລື່ອງເງິນໃນຄອບຄົວໃຫ້ເກີດຄວາມຮັ່ງມີໃນອານາຄົດ

1.ຢ່າເກັບເລື່ອງເງິນໄວ້ເປັນຄວາມລັບ

ບາງຄົນອາດຈະເຄີຍຕັວະຄູ່ຄອງຂອງຕົວເອງເລື່ອງເງິນ ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ເລື່ອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ມັກຈະບອກຕໍ່າກ່າວຄວາມເປັນຈິງ ແຕ່ສິ່ງນີ້ຖືເປັນເລທ່ອງພໍທີ່ຈະໃຫ້ອາໄພກັນໄດ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດກໍ່ຄື ປິດບັງສະຖານໍາການເງິນທີ່ແທ້ຈິງ ເຊັ່ນ ບັນຫາເລື່ອງໜີ້ສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ເຮົາຄວນເວົ້າຈາກັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ເພາະຍິ່ງເປີດເຜີຍຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາດທີ່ຈະເກີດບັນຫາຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນເລື່ອງເງິນຍິ່ງຫຼຸດລົງເທົ່ານັ້ນ

2.ເສຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຄູ່ຮັກທີ່ມີປະສົບການໃນຊີວິດຄູ່ມາຍາວນານກ່ວາ 30ປີຈະມີໄລສໄຕການໃຊ້ເງິນຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄື ການມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະຊື້ຂອງທີ່ຕົວເອງຢາກໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຄວນແຍກກະເປົາເງິນໃຊ້ ເພາະຕ່າງຄົນຕ່າງຫາເງິນມາໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ທ່ານເອງຄົງຮູ້ສຶກລໍາຄານເມື່ອເວລາຢາກຊື້ເຄື່ຶງໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ແລ້ວຖືກຂັດຂວາງວ່າຊື້ໄປເຮັດຫຍັງມັນແມ່ນບໍ່ ນັ້ນຄືການກ້າວລໍ້າສິດພື້ນຖານໃນການໃຊ້ເງິນເດືອນຂອງຕົວເອງຢ່າງໜ້າອຶດອັດ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການແຍກທາງໃນທີ່ສຸດ ທາງທີ່ດີຄວນແຍກກະເປົາເງິນ ແລະ ກໍານົດໃຫ້ຊັດວ່າແຕ່ລະເດືອນທັງຄູ່ຕ້ອງແບ່ງເງິນເຂົ້າກອງກາງເພື່ອສ້າງອານາຄົດຮ່ວມກັນເທົ່າໃດ

3.ບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ

ການວາງແຜນທາງການເງິນສໍາລັບຄູ່ຮັກຄວນຄວນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ແຜນການເກັບອອມເພື່ອອານາຄົດ ເງິນສຸກເສີນ ການລົງທຶນ ລວມໄປເຖິງຊີວິດຫຼັງກະສຽນ ເພາະຄູ່ຮັກສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການວາງແຜນສໍາລັບຊີວິດຫຼັງກະສຽນ ເພາະຄິດວ່າອານາຄົດຍັງອີກຍາວໄກ ແຕ່ພໍເຖິງມື້ທີ່ມີບັນຫາມັກຈະໂທດຄູ່ຄອງວ່າເປັນຝ່າຍຜິດສະເໝີ ເພາະບັນຫາມັກເກີດຂື້ນໃນຕອນເງິນໝົດ

ດັ່ງນັ້ນຄວນວາງແຜນການເງິນຂອງທັງຄູ່ໃຫ້ດີກ່ອນທີ່ທຸກຢ່າງຈິສາຍເກີນແກ້ເມື່ອເຖິງຊ່ວງຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາ ການມີແຜນສໍາລອງດ້ານການເງິນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອຸ່ນໃຈໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ຊີວິດຄູ່ອີກດ້ວຍ