ສິໄຫ້ນຳບໍ່ si hai num bor-ດອກຫຍ້າ lao song Nakhar Media [Official MV]

====================

Cr: NakharMedia Lao Official