ສິເປັນແນວໃດເມື່ອ ໂຣນາໂດ ປອມໂຕເປັນຄົນຈອນຈັດໄປເດາະບານຢູ່ສວນສາທາລະນະ

=================

Cr:  Nafaaz Production