ສິນຄ້າມາໃໝ່ຫາກໍ່ເປີດໂຕຢູ່ Bangkok ເປັນສິນຄ້າມາຈາກ America

ສິນຄ້າມາໃໝ່ຫາກໍ່ເປີດໂຕຢູ່ Bangkok ເປັນສິນຄ້າມາຈາກ America ມີ 3Stepຄື:
Step 1.ເຕີມເຕັມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ບຳລຸງລຳລຶກ
Step 2.ລົດເລືອນລິ້ວລອຍ ຟື້ນບຳລຸງຜິວໃຫ້ລຽບນຽນ
Step 3.ຟື້ນຟູຄວາມກະຈ່າງໃສ ປັບສີຜິວໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີ
ສະພາບຜິວແລດູສຸກຂະພາບດີຈົນຮູ້ສຶກໄດ້ຫຼັງໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງ4ອາທິດ ຜະລິດຕະພັນເສີມການຟື້ນບຳລຸງຜິວເປັນພິເສດເພື່ອຜິວແລດູອ່ອນກວ່າໄວ
ສົນໃຈຖາມໄດ້ 020 77929899

facebook, โตกุ้ง ฟรุ้งฟรี้ง