ສາເຫດ ແລະວິທີດັບກິ່ນປາກ

ກິ່ນປາກ ແມ່ນກິ່ນເໝັນທີ່ອອກມາຈາກລົມຫາຍໃຈທີ່ສາມາດໄດ້ກິ່ນ, ກິ່ນປາກເປັນກາສເໝັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລະອອກມາທາງລົມຫາຍໃຈ, ສາເຫດຂອງກິ່ນປາກ ອາດມາຈາກປາກ, ໃນຄໍ ຫຼືດັງກໍເປັນໄດ້ ກິ່ນປາກນອກຈາກຈະສົ່ງກິ່ນເໝັນແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ຂາດບຸກຄະລິກະພາບ ແລະເຮັດໃຫ້ຄຽດໄດ້, ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາຮູ້ສາເຫດຂອງກິ່ນປາກ ແລະວິທີດັບກິ່ນປາກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິ່ນປາກນັ້ນບໍ່ມາໃກ້ເຮົາໄດ້

1.ສາເຫດຂອງກິ່ນປາກ:

-ການບໍ່ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຊ່ອງປາກໃຫ້ສະອາດດີ

-ລີ້ນເປັນຝ້າ ຍ້ອນການສະສົມຂອງເສດອາຫານ ແລະແບັກທີເລຍ

-ນໍ້າລາຍໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຊຳລະລ້າງເສດອາຫານບໍ່ໄດ້ໝົດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນປາກ

-ຄາບຫີນປູນ ທີ່ເກາະຕິດກັບແຂ້ວ

-ແຂ້ວຜຸ ເຮັດໃຫ້ເສດອາຫານຕິດກັບແຂ້ວ ແລ້ວກໍເກີດກິ່ນຂຶ້ນມາ

-ແຜໃນຊ່ອງປາກ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງກິ່ນປາກ

-ເຫືອກອັກເສບ

-ພະຍາດກ່ຽວກັບທາງເດີນຫາຍໃຈ ກ່ຽວກັບຄໍ, ດັງ ແລະຫຼອດລົມ

-ມະເຮັງໂພງດັງ ຈະເຮັດໃຫ້ເໝັນທີ່ສຸດ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ມີໜອງໄຫຼໄປໃນຄໍເວລາກົ້ມຫົວລົງ

-ພະຍາດທາງເດີນທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນລຸ່ມເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດປອດຊໍ້າເຮື້ອ, ມະເຮັງປອດ, ວັນນະໂລກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນອອກມາທາງປາກ

-ພະຍາດທາງເດີນອາຫານເຊັ່ນ: ທ້ອງອືດ, ກົດໄຫຼກັບ

-ການກິນອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນເຊັ່ນ ກິນອາຫານທີ່ເໝັນ, ກິນກະທຽມ, ກິນຫອມ

-ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອວກໍຮໍທຸກປະເພດ

-ຄົນທີ່ສູບຢາ ຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈ ແລະປາກມີກິ່ນເໝັນ

-ຜູ້ທີ່ໃສ່ແຂ້ວປອມ ຫຼືໃສ່ເຄື່ອງມືຕ່າງໆໃນປາກ

2.ວິທີດັບກິ່ນປາກ:

-ຖູແຂ້ວທຸກເທື່ອຫຼັງກິນອາຫານ

-ໃຊ້ຢາສີຟັນທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງຟູອໍໄຣ

-ທຳຄວາມສະອາດລີ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີເສດອາຫານຕົກຄ້າງ ແລະມີແບັກທີເລຍ

-ບ້ວນປາກດ້ວຍນໍ້າ ຫາກບໍ່ສະດວກທີ່ຈະຖູແຂ້ວ

-ເລືອກໃຊ້ນໍ້າຢາບ້ວນປາກຍາມຈຳເປັນ

-ໃຊ້ສະເປລະງັບກິ່ນປາກ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ

-ໃຊ້ຢາສີຟັນ ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເກືອ

-ອົມນໍ້າເກືອ ດ້ວຍການອົມໄວ້ປະມານ 3-5 ນາທີ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງບ້ວນຖິ້ມ

-ປ່ຽນໄມ້ສີຟັນ ເພາະປະສິດທິພາບໃນການທຳຄວາມສະອາດຂອງໃໝ່ຈະດີກວ່າອັນເກົ່າ

-ໝັ່ນກວດສຸຂະພາບແຂ້ວ ແລະຊ່ອງປາກກັບທັນຕະແພດຕະຫຼອດ

-ໝັ່ນຂູດຫີນປູນ ທຸກໆ 6 ເດືອນ ຫຼືຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັ້ງ

-ຮັກສາບາດແຜໃນຊ່ອງປາກ

-ດື່ມນໍ້າມື້ລະ 8 ແກ້ວ ເພາະຈະຊ່ວຍລ້າງແບັກທີເລຍໄດ້

-ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ປາກແຫ້ງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແບັກທີເລຍເພີ່ມຂຶ້ນ

-ເຊົາສູບຢາ

-ດື່ມນໍ້າໝາກນາວ ເພາະໝາກນາວຈະເພີ່ມປະລິມານນໍ້າລາຍໄດ້

-ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍໆ ແລະຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່

-ກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ຫຼຸດກິ່ນປາກ