ສາເຫດຫຼັກເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນທີ່ຫນຸ່ມໆ ຄວນຫລີກລ່ຽງກ່ອນຫົວລ້ານ

1.ຄວາມຕຸ້ຍ

ຄວາມຕຸ້ຍບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮອບເອວຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນມັນຍັງສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບເສັ້ນຜົມແລະ ໜັງສີສະອີກດ້ວຍເນື່ອງຈາກໂລກອ້ວນຈະເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເກີດຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ແລະ ສ້າງປະຕິກິລິຍາ​ເກາະ​ກ່ຽວ​ກັນໄປທົ່ວຮ່າງກາຍສົ່ງຜົນໃຫ້ເສັ້ນຜົມບໍ່ແຂງແຮງເສັ້ນນ້ອຍ ​ແລະ ຂາດຫຼົ່ນງ່າຍອີກທັງໂລກອ້ວນຍັງສ້າງຄວາມຄຽດມີຜົນຕໍ່ຄວາມດັນໂລຫິດແລະ ຫົວໃຈເຮັດໃຫ້ຕ້ອງ​ເພິ່ງຢາກຸ່ມສະເຕຕິນສ໌(Statins) ​ເຊິ່ງຖ້າກິນຫຼາຍໆຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງຕໍ່ຮ່າງກາຍລວມເຖິງເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນ​ອີກດ້ວຍ.

2.ອາຫານການກິນ

ໃນສ່ວນຂອງເສັ້ນຜົມທີ່ງອກອອກມາສາມາດດູແລຈາກພາຍນອກໄດ້ແຕ່ຮາກຜົມທີ່ຝັງຢູ່ໃຕ້ໜັງສີສະຈໍາເປັນຈະຕ້ອງບໍາລຸງຈາກພາຍໃນດ້ວຍການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນຜົມໄດ້ຮັບໂປຣຕີນທາດເຫຼັກສັງກະສີ ແລະ ສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆຄົບຖ້ວນຊ່ວຍໃຫ້ຜົມສຸຂະພາບດີແຂງແຮງຕະຫຼອດທັງເສັ້ນ. ອາຫານທີ່ແນະນໍາໄດ້ແກ່ ນົມ ປາແຊວມອນ ຜັກໃບຂຽວ ຖົ່ວ ແລະ ທັນພືດຕ່າງໆ.

3.ຜະລິດພັນສໍາລັບເສັ້ນຜົມ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໜັງສີສະລ້ວນສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ເສັ້ນຜົມ ແລະ ອາດຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນຜົມບໍ່ງອກຂຶ້ນມາໃຫມ່ເລີຍອີກດ້ວຍ ​ເຊິ່ງສາເຫດຫຼັກໆມາຈາກການໃຊ້ຜະລິດພັນສໍາລັບເສັ້ນຜົມທີ່ບໍ່ ເໝາະສົມ ຫຼື ໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປພະຍາຍາມໃຊ້ຜະລິດພັນຕົກແຕ່ງຊົງຜົມຈໍາພວກສະເປ ເຈວ ແວັກ ຢາດັດ ແລະ ຢາຍ້ອມສີໃຫ້ໜ້ອຍລົງເພື່ອປ່ອຍໃຫ້ໜັງສີສະໄດ້ພັກຟື້ນແລະປ້ອງກັນສານເຄມີຕົກຄ້າງລວມທັງບໍ່ຄວນສະຜົມ ຫຼື ໃຊ້ທີ​ສເມັ້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນຜົມຈະສູນເສຍນໍ້າມັນຈາກທໍາມະຊາດທີ່ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຊ່ວຍໃຫ້ຜົມສຸຂະພາບດີແຂງແຮງ

4.ຢາສະເຕຍຣອຍ

ໂດຍປົກກະຕິຮໍໂມນເພດຊາຍ (Testosterone) ຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນການຫຼຸດລ່ວງຂອງເສັ້ນຜົມ​ເຊິ່ງການໃຊ້ສະເຕຍຣອຍ (Steroids) ໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈະໄປເລັ່ງການສ້າງຮໍໂມນເພດຊາຍ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍຍິ່ງໃຊ້ເລື້ອຍເທົ່າ​ໃດຍິ່ງເຮັດໃຫ້​ແກ່ຊະລາແລະ ຫົວລ້ານໄວຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນທາງທີ່ດີຄວນໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດ.

5.ສູບຢາ

ສານພິດຕ່າງໆນາໆໃນຢາສູບຈະເຂົ້າໄປຍັບຍັ້ງການໄຫຼວຽນເລືອດ ແລະ ການລໍາລຽງອົກຊິີແຊນໄປຍັງຮູຂຸມຂົນສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ເສັ້ນຜົມຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ແລະ ຂາດຫຼົ່ນງ່າຍອີກທັງການສູບຢາຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເສື່ອມສະພາບ ແລະ ຫົວລ້ານຂຶ້ນດ້ວຍທາງທີ່ດີຮີບ​ເຊົາຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້ເລີຍ.

6.ຄວາມຄຽດ

ຄວາມຕຶງຄຽດຖືເປັນບັນຫາຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຫົວລ້ານໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວເມື່ອ​ໃດທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາວະຄຽດໜັກ ຫຼື ວິຕົກກັງວົນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮໍໂມນແຫ່ງຄວາມຄຽດ (Crotisal) ແລະ ຮໍໂມນນໍເອພິເນຟິນ (Norepinephrine) ເກີດ ຄວາມແປປວນເຮັດໃຫ້ຮູຂຸມຂົນປິດຕົວລົງເສັ້ນຜົມໃໝ່ບໍ່ສາມາດງອກຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ເສັ້ນຜົມເກົ່າຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ສະນັ້ນ ຖ້າຮູ້ວ່າຕົວເອງກໍາລັງຄຽດໃຫ້ຫາກິດຈະກໍາເຮັດເຊັ່ນ ເບິ່ງຫນັງ ຟັງເພງ ຫຼິ້ນກິລາ ເພື່ອໃຫ້ສະພາວະຈິດໃຈດີຂຶ້ນຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງຄຽດດົນຈົນເກີນໄປເພາະມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍ.

7.ມົນລະພິດ

ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ ມົນລະພິດຈາກຄວັນລົດ ຝຸ່ນລະອອງ ຄວັນໄຟ ແລະ ຄວັນຢາສູບ ລ້ວນມີຜົນຕໍ່ການສ້າງເຄົາຕິນ (Keratin) ເສັ້ນໃຍທີ່ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງເສັ້ນຜົມເຮັດໃຫ້ຜົມອ່ອນແອ ແລະ ຂາດຫຼົ່ນງ່າຍ​ເຊິ່ງຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດ ປ້ອງກັນມົນລະພິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໝົດທຸກຮູບແບບ ພຽງແຕ່ເຮົາສາມາດລົດຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ດ້ວຍການໃສ່ຫມວກໃນບ່ອນມີມົນລະພິດຫຼາຍ ແລະ ສະຜົມໃຫ້ສະອາດ.

8.ແສງແດດ

ແມ້ແສງແດດຈະມີປະໂຫຍດຊ່ວຍກະຕຸ້ນການສ້າງວິຕາມິນດີ ​ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບ​ແຂ້ວ ແລະ ກະດູກແຕ່ການໄດ້ຮັບແສງແດດຫຼາຍເກີນໄປກໍເກີດເປັນໂທດທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ທັງການເກີດໂລກມະເຮັງຜິວໜັງເສັ້ນຜົມແຫ້ງແຕກປາຍ ຂາວ ຫຼົ່ນງ່າຍ ແລະ ເບິ່ງບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ ຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງອອກແດດ​ແທ້ໆຄວນໃສ່ໝວກທຸກຄັ້ງ ຫຼື ສະເປກັນແດດສໍາລັບເສັ້ນຜົມສີດພົ່ນກ່ອນຜະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມຮ້ອນແຮງ.

ເທົ່ານີ້ກໍຮູ້ແລ້ວ​ເນາະວ່າມີປັດໄຈຫຍັງຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນ ບອບບາງ ຂາດງ່າຍ ແລະຫົວລ້ານກ່ອນໄວອັນຄວນ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າລືມເບິ່ງປ່ຽນພຶດຕິ​ກຳຕົວເອງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ກັນດ້ວຍນຳ​ເດີ້!!! ຮັບຮອງວ່າຜົມໜາ ແຂງແຮງໄປອີກດົນແນ່ນອນ.