ສາເຫດທີ່ເກີດທະເລຂີ້ຝຸ່ນຫາດດອນຈັນ ຄວາມຈິງເປັນຈັງຊີ້ ບໍ່ຢາກຈະເຊື່ອ ...

ທະເລຂີ້ຝຸ່ນຫາດດອນຈັນ ມັນເກີດຈາກໃຜ?ກາຍເປັນທີ່ວິພາກວິຈານກັນສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວໃນສັງຄົມໂຊຊຽວ ເຖິງບັນຫາຫາດດອນຈັນທີ່ໄດ້ມີຄຳສັ່ງຈາກຂັ້ນເທິງໃຫ້ມີການຈັດສ້າງໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຕ້ອນຮັບງານບຸນປີໃໝ່ລາວປະຈຳປີ 2016ນີ້,ແຕ່ສະພາບປັດຈຸບັນບໍລິເວນຫາດດອນຈັນ, ຕະຫຼາດແລງ, ຖະໜົນແຄມຂອງປາກົດໃຫ້ເຫັນຂີ້ຝຸ່ນໃງ່ກຸ້ມທີບ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ບັນດາແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໃຊ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ໄປຕ່າງໆນາງໆ ບາງຄຳຄິດເຫັນກໍບອກວ່າເປັນຍ້ອນຄວາມມັກງ່າຍ ແລະເຫັນແກ່ຕົວຂອງຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ນຳລົດສ່ວນຕົວເຂົ້າໄປແລ່ນໃນລິເວນຫາດດອນຈັນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນປິວກະຈາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ບາງຫາງສຽງກໍວ່າເປັນຍ້ອນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ບໍ່ຮອບຄອບໃນການປ້ອງກັນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະເປັນໂຄງການທີ່ຈະສ້າງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ຊໍ້າພັດເປັນການຂັບໄລ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຊໍ້າອີກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກໍໄດ້ມີຜູ້ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການອອກມາຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວວ່າໄດ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການນີ້ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະທຸກຄົນກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດວຽກ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍການເຊົ່າລົດນໍ້າຈາກ ອພບ ມາຫົດທາງເປັນໄລຍະ ແຕ່ກໍສຸດວິໄສເພາະຍັງມີລົດຫຼາຍຄັນແລ່ນໄປມາບໍລິເວນນັ້ນ ທັງທີ່ທາງຝ່າຍຮັບຜິດຊອບກໍໄດ້ມີການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົດສ່ວນຕົວຜ່ານເຂົ້າໄປ.

ຜູ້ທີ່ອ້າງຕົນວ່າເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງ

ເຖິງວ່າພວກເຮົາຍັງບໍ່ອາດຫາຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ກໍຂໍຝາກເປັນຄຳຖາມໃຫ້ແກ່ສັງຄົມວ່າ ຖ້າເກີດບັນຫາແບບນີ້ຂຶ້ນໃຜຈະແມ່ນຄົນຜິດ? ໃຜຈະເປັນຄົນເດືອດຮ້ອນ? ຜົນທີ່ຕາມມາຈະເປັນແນວໃດ ແລະທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນຄືເຮົາຄວນມີສ່ວນຮ່ວມກັນໃນການສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີໜ້າຢູ່ໜ້າທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນກໍແມ່ນເຮັດແນວໃດໃຫ້ຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງການປະຕິບັດ ສ. ສະອາດ ທີ່ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງໄດ້ວາງອອກ.