ສາເຫດທີ່ຕ້ອງເລິກລາກັນຂອງ ເຈ ເມ

 ສຳລັບມື້ນີ້ທາງເພຈຄິດອອກຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ນຳເອົາຂ່າວສານຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ(ປະເທດໄທ)ມານຳສະເໜີໃຫ້ໄດ້ອ່ານກັນນັ້ນກໍ່ຄືຂ່າວຂອງ ດາລາສາວ (ເມ), ແລະນັກເຕະບານລະດັບປະເທດຂອງໄທ(ເຈ) ເລື່ອງລາວທີ່ຕ້ອງແຍກທາງກັນກະທັນຫັນທັງທີ່ຄົບກັນມາດົນ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າຍ້ອນສາເຫດທີ່ໄປທີ່ມາເປັນແນວໃດເຮົາລອງໄປອ່ານເບິ່ງນຳກັນ:
1.ໄດ້ວາງແຜນກັນໄວ້ວ່າຈະແຕ່ງດອງກັນປີນີ້


ເພາະເຄີຍລົມກັນໄວ້ວ່າ ຖ້າເດີ່ນເຕະບານແລ້ວ ແລະ ເຈບວດແລ້ວ ແລ້ວຈະແຕ່ງດອງກັນ
2.ຝ່າຍຜູ້ຍິງກໍ່ຄືສາວເມແມ່ນມີຄວາມພ້ອມແລ້ວ


ເພາະໄດ້ມີການກຽມຝາກໄຂ່ຖືພາເພາະອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ
3.ແມ່ພາໄປເບິ່ງເລີກເບິ່ງຍາມ


ບອກວ່າຕອນນີ້ຍັງບໍ່ມີ  ຕ້ອງຖ້າໄປອີກ3ປີ
4.ແມ່ເຈບອກວ່າທັງ2ຄົນເກີດປີໄກ່


ຢູ່ນຳກັນດຽວຈະຕີກັນ
5.ເມອາຍຸ36 ເຈອາຍຸ24


ເມອາຍຸຫຼາຍແລ້ວເລີຍຢາກແຕ່ງໃນປີນີ້ ແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງຝ່າຍຊາຍຢາກໃຫ້ເຈສ້າງເນື້ອສ້າງໂຕກ່ອນ
+ຸບໍ່ສາມາດຫາທາງອອກເລື່ອງນີ້ໄດ້…ສຸດທ້າຍເລີຍເລືອກທີ່ຈະເລີກກັນໄປໃນທີ່ສຸດ!!
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມທາງເພຈເຮົາກະຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທັງ2ຄົນເດີ້