ສາວໆຜິວແພ້ງ່າຍຄິດໃຫ້ດີກ່ອນໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງ

 

ຜິວຂອງຄົນເຮົາແຕ່ລະຄົນບໍຄືກັນ ສຳຫຼັບສາວໆທີ່ມີຜິວແພ້ງ່າຍຜິວບອບບາງ ກ່ອນຈະໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງ ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວຄວນສຶກສາໃຫ້ດີຫາກໃຊ້ແລ້ວແພ້ຂື້ນມາໜ້າໝົດງາມແຖມໃຊ້ເວລາດົນໃນການຮັກສາອີກດ້ວຍ

ສານສ່ວນຫຼາຍໃນເຄື່ອງສຳອາງທີ່ສາວໆມັກຈະແພ້ຄື ນ້ຳຫອມ ສານກັນບູດ ກົດ AHA ແອວກໍຮໍສານໄວເທັນນິງ

  • ພະຍາຍາມຫາຄຳຕອບວ່າເຮົາແພ້ສານເຄມີໂຕໃດ
  • ອ່ານສະຫຼາກ ເບິ່ງສ່ວນຜະສົມກ່ອນຊື້
  • ທັດສອບກ່ອນຊື້ທຸກຄັ້ງ ໂດຍນຳມາແຕ້ມບໍລິເວນຜິວທີ່ບອບບາງ
  • ພະຍາຍາມເລືອກສ່ວຍຜະສົມທີ່ເປັນທຳມະຊາດ
  • ເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະກັບຜິວແພ້ງ່າຍໂດຍສະເພາະ ຫຼືສູດອາອນໂຍນມີຄ່າ PH ເປັນກາງ
  • ເລືອກທີ່ມີຄຳເຫຼົ່ານີ້ Alcohol-Free, Fragrance, Dermatological Test, Chemical Free

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------