ສາວອັດຄຣິບແຂນຄໍຕາຍແຕ່ວ່າໂຊກດີລອດຊີວິດທັນກ່ອນ !

 

      ຄົນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຄິດສັ້ນແລະກະທໍາການຂ້າຕົວຕາຍນັ້ນມັກຈະເປັນຄົນທີ່ໝົດອາໄລຕາຍຢາກຜິດຫວັງໃນບາງເລື່ອງຂອງຊີວິດ ຫຼື ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນຕົວເອງຕໍ່າບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໂລກຊຶມເສົ້າແລະນໍາມາເຊິ່ງການຄິດສັ້ນຂ້າຕົວຕາຍໃນທີ່ສຸດ

ເວັບໄຊ້ ໄລລີກເຜີຍແຜ່ຄຣິບທີ່ໄດ້ຈາກທາງບ້ານໂດຍລະບຸວ່າເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດບຣາຊິວສາວໄວລຸ້ນຕັ້ງກ້ອງອັດຄຣິບວີດີໂອຂະນະທີ່ຕົວເອງຂຶ້ນໄປຢືນເທິງຕັ່ງແລະເອົາຫົວສອດເຂົ້າໄປໃນວົງເຊືອກກ່ອນຈະຖິ້ມໂຕລົງໃຫ້ຫ້ອຍຕ່ອງແຕ່ງຢູ່ກັບເຊືອກບໍ່ດົນຫຼາຍລາວກໍ່ອອກອາການຊັກດີ້ນ ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຈົນທົນບໍ່ໄຫວຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນໃນບ້ານມາຊ່ວຍຍົກຕົວອອກຈາກວົງຫ້ອມເຊືອກໂຊກດີທີ່ມີຄົນຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນຈຶ່ງມາຊ່ວຍໄດ້ທັນເວລາເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນການຕັກສິນໃຈທີ່ຜິດາພາດຫຼາຍໆ. 

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ທີ Link: https://social.jarm.com/view/121569