ສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິຕາມິນ A

ສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິຕາມິນ A

    ວິຕາມິນເອເປັນວິຕາມີນທີ່ມີຜົນຕໍ່ສາຍຕາຄົນເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດຫາກວ່າເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະມີດວງຕາທີ່ງົດງາມ ແລະ ສຸຂະ ພາບດີໄປຈົນເຖົ້າແກ່ແລ້ວເຮົາກໍ່ຕ້ອງຈໍາເປັນຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ມີ ວິຕາມິນ ເອ ໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພື່ອຈະໃຫ້ສາຍຕາຂອງເຮົາຄົງ ດີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຖີງວ່າຈະເຖົ້່າແກ່ເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ
ວິຕາມິນ ເອ ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄື :
1, ກຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງວິຕາມິນເອໂດຍກົງ ຫຼື ເອີ້ນກັນວ່າ "ເຣຕິນນໍ"
2, ກຸ່ມທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ "ແຄໂຣທີນ" ຊື່ງພົບຫຼາຍໃນ ຫົວກະລົດ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍແລ້ວຈະເອີ້ນວ່າ "ໂປ ວິນຕາມິນ ເອ" ( Pro-Vitamin A)


ບົດບາດ ແລະ ຄຸນນະປະໂຫຍດຂອງ ວິຕາມີນ ເອ
    ຢ່າງທີ່ບອກກັນໄປແລ້ວວ່າວິຕາມີນ ເອ ມີຜົນຕໍ່ສາຍຕາ ແລະ ດວງຕາຂອງເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ການໄດ້ຮັບວິຕາມິນຢ່າງ ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສາຍຕາທີ່ດີ ສາມາດເບີ່ງເຫັນໃນເວລາກາງຄືນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກຈາກ ວິຕາມິນ ເອ ຈະຊ່ວຍບຳລຸງ ສາຍຕາແລ້ວ ວິຕາມິນເອ ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມການຜັນປ່ຽນເຊວຜິວໜັງຂອງຄົນເຮົາໄດ້ອີກດ້ວຍ
    ເຮົາຄົງຍອມຮັບວ່າ ຜິວ ຂອງເຮົາກໍ່ສໍາຄັນບໍ່ຕ່າງຈາກດວງຕາເລຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ງຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍຕ່າງກໍ່ຢ່າງມີຜິວທີ່ງົດ ງາມກັນທັ້ງນັ້ນແລະ ເພາະບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຢາກມີ ກະດຳ ກະດ່າງ ການທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບວິຕາມີນເອທີ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ສາມາດຜະ ລິດເຊວຜິວໜັງເພື່ອມາຜັນປ່ຽນມາເຊວເກົ່າທີ່ເຊື່ອມໂຊມໄປຕາມການເວລາຢ່າງມີປະ ສິດທິພາບ ແລະ ນອກ ຈາກເຊວຜິວໜັງທີ່ຢູ່ພາຍນອກຮ່າງກາຍແລ້ວ ມັນຍັງມີຄວາມສຳຄັນກັບພວກເຍື່ອບຸຜິວໜັງທີ່ຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ຕັ້ງ ແຕ່ຊ່ອງປາກຈົນຖີງທະວານໜັກເລຍລະ
    ນອກຈາກນັ້ນວິຕາມິນເອ ຍັງຊ່ວຍເຍື່ອນ້ຳເມືອກໃນຮ່າງກາຍມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕິດເຊື້ອໄດ້ຢາກ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໃນຄັນມີພັນທະນາການທີ່ສົມບູນອອກມາເປັນເດັກທີ່ຮ່າງກາຍແຂງແຮງບໍມີສິ່ງຜິດປົກກະຕິ
ປະໂຫຍດຂອງວິຕາມິນ A

    ຢ່າງທີ່ບອກເຖີງບົດບາດແລະຄຸນນະປະໂຫຍດຂອງວິຕາມິນເອ ກັນໄປແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະພໍນືກພາບອອກວ່າ ວິຕາມິນເອ ຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍເທົ່າໃດ ບາດນີ້ເຮົາມາແຍກໃຫ້ເຫັນກັນຊັດເຈນກັນໄປເລີຍວ່າວິຕາມິນເອຊ່ວຍເລື່ອງຫຍັງອີກ
1, ວິຕາມີນ ເອ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເບີ່ງເຫັນໄດ້ດີຂື້ນ ໃຜຈະຮູ້ວ່າຄວາມສາມາດໃນການເບີ່ງເຫັນໃນບ່ອນມືດນັ້ນ ມີວິຕາມີນເອ ເປັນໂຕສະໜັບສະໜູນຢູ່ເບື່ອງຫຼັງ ເພາະ ວິຕາມິນເອຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເບີ່ງເຫັນໃນບ່ອນມືດໄດ້ດີຂື້ນ
2, ວິຕາມິນເອ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບີ່ງເຫັນສີສັນຕ່າງໆໄດ້ໂດຍວິຕາມິນຈະຈັບມືກັບສານປະກອບໂປຕີນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເບີ່ງ ເຫັນສີສັນຂອງຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າ ແລະ ຂ້າວຂາວຕ່າງໆ ເປັນສີສັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ສີຂາວກັບດຳເທົ່ານັ້ນ
3, ວິຕາມິນເອ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊວແບ່ງຕົວ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຍັງມີໜ້າທີ່ສຳຄັນຕໍ່ອະໄວຍະ ວະເພດອີກຕ່າງຫາກ
4, ວິຕາມິນເອ ຍັງສາມາດປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງໄດ້ ເປັນທີ່ຢືນຢັນແນ່ຊັດແລ້ວວ່າ ວິຕາມິນ ເອ ສາມາດປ້ອງກັນແລະຮັກ ສາມະເຮັງໃນປອດໄດ້
5, ບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າ ວິຕາມິນເອ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງກະດູກແລະແຂ້ວອີກຕ່າງຫາກ    ທີ່ກ່າວມາທັ້ງໝົດແມ່ນປະໂຫຍກຂອງວິຕາມິນເອສ່ວນຫຼັກໆຊື່ງສ່ວນຫຼັກເລີຍກໍ່ຄືການບຳລຸງສາຍຕາຂອງເຮົາໃຫ້ສາມາດໃຊ່ໄດ້ດີ
ເຮົາຈະຊອກວິຕາມິນເອໄດ້ຈາກໃສ ?
    ວິຕາມິນເອ ຈະພົບໃນອາຫານທີ່ມາຈາກສັດຢ່າງເຊັ່ນ ນົມ , ໄຂ່ , ເນີຍ , ຊີສ ແລະ ພົບຫຼາຍໃນຕັບ ສ່ວນວິຕາມິນເອ ຈຳພວກທີ່ເປັນ ແຄໂຣທີນ ຈະພົບໄດ້ຫຼາຍໃນຜັກໝາກໄມ້ທີ່ມີສີເຫຼືອງ ສົ້ມ ເຊັ່ນ ຫົວກະລົດ , ຟັກທອງ , ໝາກຮຸ່ງ ລວມ ທັ້ງຜັກທີມີໃບສີຂຽວເຂັ້ມ
ເມື່ອເຮົາຂາດວິຕາມິນເອ ເຮົາຈະເປັນແນວໃດ...
    ເມື່ອວິຕາມິນເອ ເປັນວິຕາມິນທີ່ບໍາລຸງສາຍຕາ ຜິວໜັງ ແລະ ເຊວເນື້ອເຍື່ອຕ່າງໆ ເມື່ອຂາດວິຕາມິນໂຕນີ້ໄປຮ່າງ ກາຍໃນລະບົບຕ່າງໆ ກໍ່ຈະເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ເມື່ອຂາດເປັນໄລຍະເວລາດົນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ ຜິວແຫ້ງຈົນຕົກສະເກັດ ເຍື່ອບຸຕາແຫ້ງໝອງເຫັນບໍ່ໄດ້ດີໃນເວລາກາງຄືນ(ຕາບອດກາງຄືນ)ຫຼືອາດຈະຮ້າຍແຮງຈົນ ເຖີງຕາບອດເລີຍກະໄດ້
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
    ເຖີງແມ່ນວ່າ ວິຕາມິນເອ ຈະມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ແຕກໍ່ມີໂທດມະຫັນເຊັ່ນກັນການໄດ້ຮັບວິຕາມິນເອໃນ ປະລິມານ ຫຼາຍຈົນເກີນໄປກໍ່ອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍໄດ້ເພາະວິຕາມິນເອທີ່ເປັນວິຕາມິນທີ່ລະລາຍໃນໄຂມັນເວລາໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປຫຼາຍໆຈະເກີດຜົນຂ້າງຄຽງເຊັ່ນ ມີອາການຄື່ນໃສ້ເບື່ອອາຫານ ເຈັບທ້ອງ