ສາລະພັດວິທີ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂາວ

 

ເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນຄົງຢາກໃຫ້ຜິວຂາວ ສົດໃສມີນີ້ພວກເຮົາມາທົດລອງໃຊ້ວິທີແບບທຳມະຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂາວຂຶ້ນ ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ວິທີເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວດ້ວຍ ສູດໂຢເກີ໋ດປະສົມໝາກນາວ :

ໃຫ້ນຳ ນໍ້າໝາກນາວ ປະສົມກັບ ໂຢເກີ໋ດ ແລ້ວນຳມາທາຜິວ ປະໄວ້ປະມານ20 ນາທີ ໝາກນາວຈະຊ່ອຍກຳຈັດເຊລຜິວເກົ່າ ເຜີຍຜິວໃໝ່ທີ່ສົດໃສກວ່າເກົ່າສ່ວນໂຢເກິ໋ດຈະຊ່ອຍບໍ່ໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງຜິວ.

ວິທີເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວດ້ວຍ ສູດກ້ວຍຫອມປະສົມນົມສົດ :

ໃຫ້ນຳເອາກ້ວຍຫອມ ແລະ ນົມສົດມາບົດໃສ່ກັນ ແລ້ວນຳໄປໂພະຕາມຜິວໜັງໃນບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການ ກ້ວຍຫອມ ແລະ ນົມສົດຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜິວຂາວນວນງາມ.

ວິທີເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວດ້ວຍ ສູດໝາກຫຸ່ງປະສົມນົມສົດ :

ໃຫ້ນຳເອົາໝາກຫຸ່ງ ແລະ ນົມສົດ ມາບົດປົນກັນ ແລ້ວນຳໄປໂພະຕາມໃບໜ້າແລະ ຕາມຜິວກາຍ ປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີແລ້ວລ້າງອອກ ສູດນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບສູດກ້ວຍຫອມປະສົມນົມສົດ.

ວິທີເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວດ້ວຍ ສູດນໍ້າເຜິ້ງປະສົມ ໂຢເກິ໋ດ :

ໃຫ້ນຳເອົານໍ້າເຜິ້ງ ແລະ ໂຢເກິ໋ດມາປະສົມ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນນຳໄປທາຕາມໃບໜ້າ ແລະ ຜິວກາຍ ປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີແລ້ວລ້າງອອກນໍ້າເຜິ້ງ ແລະ ໂຢເກິ໋ດຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜິວຂາວ ແລະ ນິ້ມນວນຂຶ້ນ.

ວິທີເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວດ້ວຍ ສູດນໍ້າມັນໝາກພ້າວ (ກະທິ) :

ສູນີ້ບໍ່ຍາກ ນຳເອົານໍ້າມັນໝາກພ້າວໄປທາຕາມຜິວກາຍໄດ້ເລີຍ ເປັນສູດບູຮານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນ ນໍ້າມັນໝາກພ້າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂາວ ນິ້ມນວນ ຊຸ່ມຊື່ນ.

 

ທີ່ມາ: www.vtetoday.la