ສາລະພັດປະໂຫຍດ...!! ແກ້ບັນຫາ “ສົ້ນຕີນແຕກ”

ສຳລັບຄົນທີ່ມີບັນຫາສົ້ນຕີນແຕກ ກໍ່ຈະຮູ້ເລີຍວ່າມັນໜ້າລຳຄານພຽງໃດ ເພາະນອກຈາກຈະເປັນຮອຍບໍ່ງາມ, ບໍ່ເປັນຕາໜ້າເບິ່ງແລ້ວ ແຖມມັນຍັງຂູດເກາະມຸ້ງ, ຜ້າປູ, ຜ້າຫົ່ມໃນເວລານອນອີກ.

ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ແອັດກໍ່ເລີຍຈະມາເອົາໃຈຄົນທີ່ສົ້ນຕີນງແຕກທັງຫຼາຍ ໂດຍນຳເອົາສູດວິທີການຮັກສາສົ້ນຕີນແຕກມາຝາກ ເຊິ່ງຈະເຮັດໄດ້ແນວໃດນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ.

  • ສູດນໍ້າເຜິ້ງ: ເທນໍ້ສເຜິ້ງລົງໃນນໍ້າອຸ່ນ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາສຳລີຈຸ່ມນໍ້າທາທີ່ສົ້ນຕີນ, ທາທຸກມື້ປະ ໄວ້ 20 ນາທີແລ້ວຈິ່ງລ້າງອອກ.

  • ນໍ້າມັນໝາກພ້າວ: ພຽງທ່ານແຊ່ຕີນລົງນໍ້າອຸ່ນກ່ອນ ຈາກນັ້ນກໍ່ນວດດ້ວຍນໍ້າມັນໝາກພ້າວ ປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວກ່ອນນອນກໍ່ໃຫ້ໃສ່ຖົງຕີນນອນທຸກຄືນ.

  •  ກ້ວຍປະສົມນໍ້າມັນໝາກພ້າວ: ພຽງບົດກ້ວຍ 1 ໜ່ວຍ ໃຫ້ລະອຽດຈາກນັ້ນກໍ່ນໍາມາປະສົມກັບນໍ້າມັນໝາກພ້າວ
    2ບ່ວງ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳມາພອກໄວ້ສົ້ນຕີນປະມານ 20 ນາທີ ໂດຍໃຊ້ຖົງຢາງຫຸ້ມໄວ້ ຈາກນັ້ນຈິ່ງລ້າງອອກ ແລ້ວກໍ່ຕາມດ້ວຍທາໂລຊັ່ນທາຜິວໃສ່.
  • ເປືອກໝາກນາວ ແລະ ເກືອຂັດຜິວ: ເຮົາຕ້ອງຂັດເຊລຜິວທີ່ຕາຍອອກໃຫ້ໝົດກ່ອນ ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຊ້ເກືອຂັດຜິວທາໃສ່ເປືອກໝາກນາວ ແລ້ວຄ່ອຍໆຂັດທີ່ສົ້ນຕີນ, ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນເຊວຜິວທີ່ຕາຍຄ່ອຍໆຫຼຸດອອກ, ເຮັດເປັນປະຈຳແລ້ວສົ້ນຕີນຈະນຸ້ມຂຶ້ນ.