ສາລະພັດປະໂຫຍດຈາກຢາຖູແຂ້ວ

ສາລະພັດປະໂຫຍດຈາກຢາຖູແຂ້ວ

ເຮົາຄົງເຄຍໄດ້ຍິນວ່າຢາຖູແຂ້ວສາມາດໃຊ້ແຕ້ມສິວ ແລະ ນໍາມາຂັດຮອຍຂູດຂີດເທິງໜ້າໂມງ ແລະ ໜ້າແວ່ນຕາໄດ້ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຢາຖູແຂ້ວມີຄຸນສົມບັດຫຼາຍກ່ວານັ້ນອີກ ລອງມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າສາລະພັດປະໂຫຍດຈາກຢາຖູແຂ້ວມີຫຍັງແດ່ ? ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ຂັດຮອງພື້ນກະໂລ່

ກໍລິນີຄາບໄຄຕິດຮອງພື້ນກະໂລ່ ທີ່ຂັດແນວໃດກໍ່ຂັດບໍ່ອອກ ລອງເອົາຢ່ຖູແຂ້ວໄປທາປະໄວ້ໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວໃຊ້ແປງຂະໜາດນ້ອຍຂັດອອກ ພຽງເທົ່ານີ້ຮອງພື້ນກະໂລ້ກໍ່ຈະຂາວສະອາດຂື້ນ

ລຶບກະດານໄວບອດ

ກໍລະນີທີ່ໃຊ້ມາກເກີຂຽນກະດານບອດແລ້ວຖິ້ມປະໄວ້ດົນ ຈະເຮັດໃຫ້ລຶບກະດານອອກຍາກ ຫຼື ລຶບແລ້ວຍັງມີຄາບຂອງມາກເກີຕິດຢູ່ ລອງເຊັດກະດານດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວ ແລ້ວກະດານໄວບອດກໍ່ຈະກັບມາຂາວເງົາງາມ

ທໍາຄວາມສະອາດເຕົາລີດ

ຕັ້ງອຸນຫະພູມເຕົາລີດໃຫ້ສູງເກີນໄປ ແລ້ວບັງເອີນໄປລີດຖືກເສື້ອຜາທີ່ເປັນພາລາສຕິກ ຈົນເປື່ອຍຕິດເຕົາລີດມານໍາ ວິທີງ່າຍໆຄືນໍາຢາຖູແຂ້ວໄປຖູໃສ້ໜ້າເຕົາລີດ ແລ້ວເຊັດອອກໃຫ້ໝົດ

ມືເໜັນກິ່ນຫົວຫອມ

ຫາກໃຜຊອຍຫອມແລ້ວມີກິ່ນຕິດມື ລ້າງແນວໃດກໍ່ບໍ່ອອກ ລອງໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວແທນສະບູ່ລ້າງມື ແລ້ກິ່ນເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຈະໝົດໄປ

ຈັດການບັນຫາແວ່ນມົວ

ຫາກແວ່ນ ຫຼື ແກ້ວເປັນຝ້າມົວ ເຊັດແນວໃດກໍ່ບໍ່ໃສບໍ່ເງົາ ພຽງແຕ່ບີບຢາຖູແຂ້ວໃສ່ຜ້າສໍາລັບເຊັດແວ່ນ ແລ້ວຖູໃຫ້ທົ່ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາຜ້າສະອາດຜືນໃຫມ່ມາເຊັດແວ່ນອີກຄັ້ງ ພຽງເທົ່ານີ່ທ່ານກໍ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ແວ່ນ ຫຼື ແກ້ວໃໝ່ທັນທີ່