ສານບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະກັນໂຕ “ເບນ ເຮສຊິງ” ຕ້ອງນອນຄຸກ

ສານອາຍາ ລັດຊະດາພິເສກ ພິຈາລະນາບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະກັນຕົວ "Benz ເລສຊິງ" ຫຼັງຈາກສະເງິນເຂົ້າປະກັນໂຕ 3 ລ້ານບາດ ເນື່ອງຈາກເປັນຄະດີທີ່ມີໂທດສູງເຖິງຂັ້ນປະຫານຊີວິດ.

(29 ພຶດສະພາ), ມີການລາຍງານຂ່າວມາວ່າ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໂຕຂອງ ເບນ ເລສຊິງ ຜູ້ຕ້ອງຫາຄະດີຟອກເງິນທີ່ເຊື່ອມໂຍ່ງກັບເຄື່ອຂ່າຍໄຊຊະນະແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ກະທຳຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ. ໄດ້ໃຫ້ການການກັບຕຳຫຼວດທີ່ສອບຄຳໃຫ້ການພ້ອມກັບຈຳເລີຍອີກ 3 ຄົນ ສຳເລັດແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ ທະນາຍ ຄວາມໄດ້ຍື່ນຫຼັກຊັບ 3 ລ້ານບາດ ເພື່ອປະກັນໂຕຊົ່ວຄາວ.

ລ່າສຸດສານອາຍາ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະກັນໂຕ. ເນື່ອງຈາກເປັນຄະດີໂທດສູງເຖິງປະຫານຊີວິດ. ສ່ວນທາງດ້ານໄອຍະການໂຈດກໍ່ຄັດຄ້ານການປະກັນໂຕຄືກັນ. ເຮັດໃຫ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕໄປຍັງສະຖານບຳບັດພິເສດກາງ ຖ້າຈົນກວ່າຈະມີການດຳເນີນການຢື່ນຂໍປະກັນໂຕເທື່ອໃໝ່ ແລະ ສານໃຫ້ອະນຸຍາດ ຫຼື ຈົນກວ່າຄະດີຈະມີຄຳພິພາກສາສັ່ງໃຫ້ຍົກຟ້ອງຕໍ່ໄປ

Cr:http://news.sanook.com