ສາທາລະນະ Seychelles ຕັ້ງຢູ່ໃນ ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ ທາງຕາເວັນອອກຂອງອາຟຣິກາ

ທີ່ມາ: www.google.co.th

-----------------------------------------------------------------