ສາທາຊີ້ແຈງ ຊີກາສ່ຽງທີ່ຈະລະບາດຢູ່ລາວຫຼືບໍ່?

 

      ໃນວັນທີ 19ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະສະຖາບັນປັດສະເຕີ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງວ່າ ຜ່ານຈາກການກວດສອບຫາເຊື້ອພະຍາດຈາກກຸ່ມຄົນເຈັບທີ່ເປັນໄຂ້ຍຸງໃນຕົ້ນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ພົບຜູ້ໃດທີ່ຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກຊິກ້າ ແລະຍັງໄດ້ຊີ້ແຈງຕື່ມອີກວ່າ ສປປ ລາວ ມີໂອກາດຕ່ຳທີ່ຈະມີການແຜ່ເຊື້ອຊະນິດດັ່ງກ່າວ.

      ທ່ານ ດຣ. ບຸນຫຫຼາຍ ພົມມະສັກ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະຜູ້ປະສານງານແຫ່ງຊາດຂອງກົດລະບຽບສາກົນສາທາລະນະສຸກົດ້ກ່າວວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳກໍຕາມ ແຕ່ລັດຸະບານເຮົາກໍມີຄວາມຕື່ນຕົວສູງ ແລະໄດ້ເຊີນຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານວິຊາການທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກງນ ສປປ ລາວເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການ, ສະກັດກັ້ນ ແລະວາງມາດຕະການຕອບໂຕ້.

      ຂະນະດຽວກັນທ່ານ ດຣ. ຈູລຽດ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳລາວຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຝົ້າລະວັງ, ຄົ້ນຫາພະຍາດ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວ, ສ້າງຂໍ້ຄວາມເພື່ອສື່ສານ ແລະວຽກງານຄວບຄຸມຍຸງລາຍທີ່ເປັນພາຫະນະແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ແລະສ້າງຂະບວນການອະນາໄມຊຸມຊົນ.

      ຊີກ້າ (ZIKA virus) ຖືເປັນເຊື້ອຈຸລະໂລກຮ້າຍແຮງທີ່ທົ່ວໂລກໃຫ້ການເຝົ້າລະວັງ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດມີອາການເຈັບປ່ວຍຄ້າຍຄືອາການຂອງໄຂ້ຍຸງຊະນິດໜຶ່ງ ໂດຍມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນະ, ຜູ້ຕິດເຊື້ອສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ຜ່ານການມີເພດສຳພັນ, ແມ່ຍິງຖືພາສູ່ລູກ ແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຄືເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ເກີດມາມີຫົວນ້ອຍຜິດປົກກະຕິ (Microcephaly) ແລະອາການສົນອື່ນໆ

      ຖ້າຫາກໃຜສົນໃຈຢາກຮູ້້ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຫຼືສົງໄສກ່ຽວກັບເຊື້ອໂລກຊີກາສາມາດຕິດຕໍ່ໄປໄດ້ທີສາຍດ່ວນ 166 ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.