ສາຍລຸ້ງ ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ຫຍັງ?

ສາຍລຸ້ງ (Rainbow) ຄື:ປະກົດການທາງທໍາມະຊາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງຈາກຝົນຕົກໂດຍເກີດຂຶ້ນມາ, ຈາກແສງແດດສ່ອງຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກເຂົ້າມາກະທົບກັບລະອອງນໍ້າໃນອາກາດເຮັດໃຫ້ແສງແດດຫັກ​ກັນ​ໄປມາຈຶ່ງເກີດເປັນແຖບສີຕ່າງໆ. ປາກົດຂຶ້ນເທິງທ້ອງຟ້າໃຫ້ເຮົາເຫັນ ໂດຍສາຍ​ລຸ້ງນັ້ນຈະປະກອບໄປດ້ວຍແຖບສີທັງຫມົດ 7 ແຖບ 7 ສີຄື: ສີຟ້າ, ສີຂຽວ, ສີ​ເຫຼືອງ, ສີຟ້າ​ຄາມ, ສີ​ສົ້ມ, ສີ​ແດງ ​ແລະ ສີມ່ວງ. ຫຼື ​ເອີ້ນ​ພາສາທາງ​ດ້ານວິທະຍາສາດ​ວ່າ: ​ແຖບ​ແສງ​ໃນ​ຊ່ວງ Visible light ນັ້ນ​ເອງ.

ສາຍ​ລຸ້ງຈະມີຢູ່ 2 ຊະນິດດ້ວຍກັນຄື:

1.ລຸ້ງປະຖົມ​ພູມ ເກີດຈາກແສງຕົກກະທົບຫຍົດນ້ໍາທາງຂອບເທິງເກີດການຫັກເຫ 2 ຄັ້ງສະທ້ອນກັບ 1 ຄັ້ງໂດຍຈະເຫັນເປັນແຖບສີຕ່າງໆກັນ 7 ສີຄື: ມ່ວງ, ຟ້າ​ຄາມ, ຟ້າ​ອ່ອນ, ຂຽວ, ເຫລືອງ, ສົ້ມ ແລະ ແດງ. ໂດຍແຖບສີແດງຢູ່ເທິງ ແລະ ສີມ່ວງຢູ່ລຸ່ມສຸດ.

2.ລຸ້ງທຸຕິຍະພູມ ເກີດຈາກແສງຕົກກະທົບຫຍົດນໍ້າທາງຂອບລຸ່ມເກີດການຫັກເຫ 2 ຄັ້ງສະທ້ອນກັບ 2 ຄັ້ງໂດຍຈະເຫັນເປັນສີຕ່າງກັນຄືແບບທໍາອິດແຕ່ຈະແຖບມີສີມ່ວງຢູ່ເທິງ ແລະ ມີສີແດງຢູ່ລຸ່ມສຸດ (ສະຫຼັບກັນກັບແບບທໍາອິດ)