ສາຍດ່ວນ 1510 ຮັບເລື່ອງສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ

ທ່ານ ຂວັນໃຈ ອ່ຽມສຸດທິ ຮອງຫົວຫນ້າກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ເປີດບໍລິການສາຍດ່ວນປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 1510 ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງໄດ້ແຈ້ງເຂົ້າມາວ່າຖືກເອົາປຽບທາງການຄ້າ, ການບໍລິການ ເປັນບັນຫາທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາຍດ່ວນ 1510 ສາມາດໂທເຂົ້າໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສຳລັບກົນໄກການແກ້ໄຂບັນຫາດ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຖ້າມີສາຍລາຍງານເຂົ້າມາເປັນບັນຫາເລັ່ງດ່ວນທາງກົມການຄ້າພາຍໃນຈະປະສານຫາພະແນກອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງ ແລະ ປະສານຫາຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ລົງໄປແກ້ໄຂໃນຈຸດນັ້ນເລີຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທັນການ ແລະ ໄວ ຖືວ່າແກ້ໄຂກັບມື້.

ໃນຕໍ່ໜ້າຈະປັບປຸງໃຫ້ສາຍດ່ວນ 1510 ທັງບັນທຶກຂໍ້ມູນໄດ້ ທັງສາມາດໂທເຂົ້າຫາຜູ້ຮັບຜິດຊອບ(ພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ)ໂດຍກົງນັ້ນເລີຍ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນສາຍດ່ວນ 1510 ພຽງແຕ່ສາມາດໂທເຂົ້າໄດ້ໃນວັນ ແລະ ໂມງລັດຖະການ.

ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມ ຍັງຮຽກຮ້ອງເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຖ້າຫາກພົບກໍລະນີຖືກເອົາປຽບທາງການຄ້າ, ເຫັນສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ອື່ນໆ ກໍ່ສາມາດໂທເຂົ້າມາສາຍດ່ວນປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ໃນກໍລະ ນີຮີບດ່ວນຕ້ອງແກ້ໄຂກັບທີ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຈະປະສານຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ ເພື່ອລົງຕິດຕາມຢ່າງທັນການ ເຊິ່ງຈະເປັນວຽກງານໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບການຄ້າຂາຍໃຫ້ຖືກລະບຽບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ.