ສັບພະຄຸນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຜັກຫອມປ້ອມ

ຫອມປ້ອມເປັນພືດສະໝູນໄພຈໍາພວກຜັກລົ້ມລຸກ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນພືດຜັກທີ່ສາມາດປູກໄດ້ຕະຫຼອດທັ້ງປີ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ ນັບເປັນພືດຜັກທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ສາມາດນໍາມາປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ມີກິ່ນຫອມທີ່ເປັນເອກກະລັກສະເພາະຕົວ

ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງຜັກຫອມປ້ອມ

ຕົ້ນ-ຊ່ວຍຂັບລົມ ຈະເລີນອາຫານ ແກ້ອາການທ້ອງອືດ ຊ່ວຍຂັບເຫື່ອ ຂັບພິດໂຣກສຸກໃສ ດໍາແດງ ຫຼວມເຖິງຂັບເສມຫະ ດັບກິ່ນຄາວຊື້ນຄາວປາ ລວມເຖິງໃຊ້ພອກທາແກ້ອາການຜື່ນຄັນ ຕະຫຼອດເຖິງແກ້ບາດໄຟໄໝ້ນໍ້າຮ້ອນລວກ ແກ້ອາການເຈັບຫົວ ແກ້ໂຣກຫວັດ ແກ້ອາການສະອຶກ ແລະ ແກ້ອາຫານເປັນພິດ

ໝາກ-ຊ່ສຍແກ້ອາການປຸ່ນທ້ອງປວດຮາກ ແກ້ອາການຢາກນໍ້າ ຂັບລົມໃນລໍາໄສ້ ຕະຫຼອດເຖິງແກ້ອາການເຈັບຕາ ເປັນລົມວຽນຫົວ ໃຊ້ຕົ້ມຮົມແກ້ພິດສຸກໃສ ດໍາແດງ ລວມເຖິງຊ່ວຍບໍາລຸງກະເພາະອາຫານ ແກ້ການຂັບຖ່າຍເປັນເລືອດ ແກ້ທ້ອງບິດ ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ ຕະຫຼອດເຖິງແກ້ອາການລິດສີດວງທະວານມີເລືອດອອກໄດ້ ແລະ ນໍາມາຕົ້ມບ້ວນປາກແກ້ອາການເຈັບປາກ ະລະ ລໍາຄໍ ຫຼື ແກ້ເຈັບແຂ້ວ

ຮາກ-ຊ່ວຍຫຼຸດພິດໄຂ້ ສຸກໄສ ດໍາແດງ ມີລົດຊາດຫມອເຢັນ

ຊຶ່ງຕົ້ນຜັກຫອມປ້ອມນັ້ນນອກຈາກນໍາມາປະກອບອາຫານແລ້ວ ຍັງສາມາດນໍາມາດັບກິ່ນຄາວຂອງຊີ້ນປາໄດ້ອີກດ້ວຍ