ສັບພະຄຸນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວຝັກຍາວ

ຖົ່ວຝັກຍາວເປັນພືດສະໝູນໄພທີ່ຊາວເອເຊຍເຮົານິຍົມມາປະກອບອາຫານສໍາລັບຮັບປະທານກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ໃນຖົ່ວຝັກຍາວນີ້ກໍ່ອຸດົມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕ່ມິນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຕໍ່ມະນຸດເຮົາຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ທາດເຫຼັກ ຟອສຟໍຣັດ ແມັກນີຊຽມ ໂພແທສຊຽມ ວິຕາມິນເອ ວິຕາມິນຊີ ວິຕາມິນບີ ໂຟເລດ ແມງການີສ ແລະ ອື່ນໆ

ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງຖົ່ວຝັກຍາວ

ໃບ-ຊ່ວຍແກ້ປັດສະວະບໍ່ປົກກະຕິແລະໂຣກໜອງໃນ

ເປືອກຜັກ-ຊ່ວຮັກສາບາດແຜທີ່ເຕົ້ານົມ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດ ລວມເຖິງຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບແອວ ແກ້ອາການບວມນໍ້າ

ເມັດ-ຊ່ວຍແກ້ອາການຂັດປັດສະວະ ແກ້ອາການຕົກຂາວ ລວມເຖິງຊ່ວຍແກ້ອາການອາຈຽນ ແກ້ໂຣກບິດ ຕະຫຼອດເຖິງຊ່ວຍບໍາລຸງມ້າມ ແລະ ໄຕ

ຮາກ-ຊ່ວຍແກ້ໂຣກໜອງໃນ ແກ້ໂຣກບິດ ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ຕະຫຼອດເຖິງຊ່ວຍບໍາລຸງມ້າມ ແລະ ນໍາມາຕໍາສໍາລັບພອກຝີ

ນອກຈາກນີ້ຖົ່ວຝັກຍາວຍັງຈັດເປັນສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກທີ່ສໍາຄັນ,ໃຊ້ໃນອຸດສະຫະກໍາບັນຈຸກະປ໋ອງ,ແຊ່ແຂງອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງຜູ້ຄົນຊ່ວຍໃຫຍ່ມັກຮັບປະທານທັງແບບສົດ ແລະ ແບບສຸກ ເນື່ອງຈາກພືດສະໝູນໄພທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍແລ້ວຍັງຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດອີກດ້ວຍ