ສັບພະຄຸນ ຂອງດອກຈຳປາ ທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ!!

ຕົ້ນຈຳປາເປັນພັນໄມ້ປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ມີລາຄາ, ປູກງ່າຍ, ເບິ່ງແຍງບໍ່ຍາກດອກມີຫຼາຍສີອອກດອກຕະຫຼອດປີທຸກສ່ວນຂອງຕົ້ນລ້ວນແຕ່ເປັນຢາຮັກສາສຸຂະພາບເຊັ່ນ:

ນໍາໃບແຫ້ງມາຊົງເປັນນໍ້າຊາ ດື່ມເພື່ອຮັກສາໂລກຫອບຫືດ ຫຼື ນຳໃບສົດລົນໄຟປະຄົບຮ້ອນແກ້ ປວດໄຂ່ບວມ, ເປືອກ ແລະ ຮາກ ໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາໂລກໜອງໃນ, ຢາຖ່າຍແກ້ໂລກໄຂ້ອັກເສບ, ຂັບ ລົມ (ໃຊ້ຕົ້ມ), ເປືອກນຳມາຕົ້ມ ເປັນຢາຖ່າຍ, ຂັບລະດູແກ້ໄຂ້, ແກ້ໜອງໃນ, ແກ້ທ້ອງເດີນ, ຂັບ ປັດສະວະ, ດອກໃຊ້ປະສົມກັບພູ ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄຂ, ແກ້ໄຂ້ຍຸງ, ເມັດໃຊ້ແກ້ພິດງູກັດ, ຂັບນໍ້າເຫຼືອງ ຮັກສາບາດແຜຊິຟິລິສ (ໃຊ້ຝົນ ທາ), ແກນໄມ້ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄອ, ຢາຖ່າຍ, ຂັບພະຍາດ (ຕົ້ມ), ຢາງ ຈາກຕົ້ນໃຊ້ເປັນຢາແກ້ຄັນແກ້ ເຈັບແຂ້ວ, ແກ້ກາມມະໂລກ, ຮັກ ສາໂລກຄາງທູມ (ທາ), ຕົ້ນໃຊ້ ຮັກສາໂລກລຳໄສ້ອັກເສບ ແລະ ບາດແຜໃນລຳໄສ້(ຕົ້ມ).