ສັບພະຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກສີດາ

ໝາກສີດາເປັນສະໝູນໄພ ແລະໝາກໄມ້ປະເພດຕົ້ນເປັນຜົນລະໄມ້ທີ່ເຮົາກໍ່ຮູ້ຈັກກັນດີມີຄຸນປະໂຫຍກຫຼາຍຢ່າງຈະມີຫຍັງແດ່ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ປະໂຫຍດຂອງໝາກສີດາ

- ໃບ ຊ່ວຍໃນການຂັບກິ່ນຕ່າງໆ ແລະ ໃຊ້ຄ້ຽວເພື່ອດັບກິ່ນປາກ ມີລົດຊາດຝາດ

- ຍອດອອ່ນ ສາມາດນໍາໄປປິ້ງໄຟແລ້ວຊົງກັບນໍ້າດື່ມຊ່ວວຍແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ ແກ້ເສມຫະພິການ ແລະ ແກ້ອາການທ້ອງບິດໄດ້ ມີລົດຊາດຝາດ

- ໝາກອອ່ນ ຊ່ວຍແກ້ອາການທ້ອງຜູກ ມີລົດຊາດຝາດ

- ໝາກສຸກ ຊ່ວຍໃນການດັບກ່ນເໝັນ ແລະ ຊ່ວຍະບາຍທ້ອງ ຕະຫຼອດຈົນນໍາໄປວາງໄວ້ໂລງສົບເພື່ອດູູດກິ່ນໄດ້ດີ ມີລົດຊາດຫວານ

- ຮາກ ຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າເຫລືອງແຫ້ງ ແລະ ແກ້ອາການນໍ້າເຫລືອງເສຍ ມີລົດຊາດຝາດເຝື່ອນ

ທັງ 5ຢ່າງ ຊ່ວຍໃນການດູດກິ່ນ ແລະນໍາມາຕໍາເພື່ອໃຊ້ດູດນໍ້າເຫລືອງຫຼືນໍ້າໜອງອອກມາ ແລະ ຊ່ວຍຖອນພິດຈາກບາດແຜ ມີລົດຊາດຝາດເຢັນ