ສັບພະຄຸນປະໂຫຍດຂອງຫົວບົວ

ຫົວບົວນັ້ນເອີ້ນວ່າເປັນສ່ວນປະກອບສ່ວນໜຶ່ງຊຶ່ງເຮົານິຍົມນໍາມາຮັບປະທານເປັນອາຫານກັນທັງແບບສຸກ ແລະ ແບບດິບ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສັບພະຄຸນທາງສະໝູນໄພອີກຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍພືດຫົວບົວນັ້ນຈັດວ່າເປັນສະໝູນໄພຈີນທີ່ມີຄວາມເຢັນ ແລະ ລົດຊາດຫວານ

ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງຫົວບົວ

-ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຮ້ອນໃນ ແລະ ກະຫາຍນໍ້າ

-ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອ ແລະ ຂັບເສມຫະອອກຈາກລໍາຄໍ

-ຊ່ວຍປ້ອງກັນຫຼືຮັກສາເລືອດດັງໄຫຼ

-ຊ່ວຍບໍາລຸງອະໄວຍະວະຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍໄດ້ແກ່ ຫົວໃຈ ຕັບ ມ້າມ ໄຕ ຫລື ກະເພາະອາຫານເປັນຕົ້ນ

-ຊ່ວຍຮັກສາໂຣກທ້ອງບິດ ຫຼື ອາການເຈັບທ້ອງ

-ຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງສາຍຕາໃຫ້ເປັນປັກກະຕິ ແລະ ແກ້ພາວະອັກເສບ

-ຊ່ວຍບໍາລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ມີກໍາລັງ ແລະ ແກ້ອາການອ່ອນເພຍງ່າຍ

-ຊ່ວຍບໍາລຸງລະບົບສະໝອງໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ

ວິທີນໍາຫົວບົວມາຮັບປະທານ

-ໃຫ້ນໍາຫົວບົວມາຕຸນກັບນໍ້າເຜິ້ງຈົນມີເນື້ອເຂັ້ມຂຸ້ນແລ້ວນໍາມາຮັບປະທານຈະຊ່ວວຍແກ້ອາການຂັບຖ່າຍອອກມາເປັນເລືອດ

-ນໍາຫົວບົວມາແຊ່ເປັນແວ່ນແລ້ວຕົ້ມພ້ອມດື່ມກັບເກັກຮວຍຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນແລະແກ້ອາການປຸ່ນທ້ອງ ຫຼື ຮາກແບບມີເລືອດອອກມາ ແລະ ພາວະເລືອດອອກຕາມທະວານໜັກ ຫຼື ຊ່ອງທ້ອງເປັນຕົ້ນ

-ໃຫ້ນໍາຫົວບົວມາຄັ້ນນໍາແລ້ວນໍາໄປຕົ້ມປະສົມກັບສາລີ່ຄັ້ນສົດ ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄຂ້ຕົວຮ້ອນ ແລະ ອາການໄອ ລວມທັງຊ່ວຍຂັບເສມຫະອກຈາກລໍາຄໍອີກດ້ວຍ

-ໃຫ້ນໍາຫົວບົວສົດມາຄັ້ນນໍ້າພ້ອມປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງລົງໄປໃຫ້ມີລົດຊາດພ້ອມດື່ມຊ່ວຍແກ້ອາການກະຫາຍນໍ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ

-ໃຫ້ນໍາຫົວບົວມາຕົ້ມປະສົມກັບຖົ່ວຂຽວມາຮັບປະທານຊ່ວຍບໍາລຸລສາຍຕາ

-ໃຫ້ນໍາໄຂຕຸ໋ນແລະຊວງສີກ ເກືອ ຄັ້ນນໍ້າຈາກຫົວບົວມາຮັບປະທານເພື່ອຫ້າມເລືອດ