ສັນຍານເຕືອນ ກ່ອນເປັນພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ໃນປະຈຸບັນ ຄົນເຮົາຕ່າງກໍເຮັດວຽກໜັກ ຈົນເຮັດໃຫ້ອາດລືມທີ່ຈະດູແລເບິ່ງແບງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງພະຍາດທີ່ມັກເວົ້າເຖິງ ແລະພົບເຫັນຢູ່ຕະຫຼອດໃນກຸ່ມແມ່ຍິງຍຸກໃໝ່ ແລະເປັນພະຍາດທີ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກໍຄື: ພະຍາດ “ມະເຮັງເຕົ້ານົມ” ເຊິ່ງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ກໍມີສັນເຕືອນໃນຮ່າງກາຍດັ່ງນີ້:ຈັບເບິ່ງນົມ ແລະພົບວ່າ ມີກ້ອນຢູ່ເຕົ້ານົມ ຫຼືຮັກແຮ້,ຮູບຮ່າງ ຫຼືຂະໜາດຂອງເຕົ້ານົມປ່ຽນແປງ ຜິດຈາກຮູບເດີມຜິວໜັງບໍລິເວນເຕົ້ານົມ ມີຮອຍແຫ່ວ ຫຼືມີຮອຍແຫ່ວບູ້ມຄືກັບເປືອກໝາກກ້ຽງ,ນໍ້ານົມໄຫຼຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ອອກຈາກຫົວນົມເບື້ອງດຽວ ຫຼືເປັນສີຄ້າຍຄືກັບເລືອດ ເຈັບຜິດປົົກກະຕິບໍລິເວນເຕົ້ານົມ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຊ່ວງເປັນປະຈໍາເດືອນ,ຫວັງວ່າເມື່ອສາວໆໄດ້ອ່ານບົດຄວາມນີ້ແລ້ວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາວໆ ຫັນມາໃສ່ໃຈເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຄອຍສັງເກດຕົວເອງ ໝັ່ນກວດເບິ່ງເຕົ້ານົມເປັນປະຈຳ ແລະໄປພົບແພດໝໍ ເມື່ອມີອາການທີ່ໜ້າສົງໄສ