ສັນຍານອັນຕະລາຍຂອງສື່ສິ່ງພິມ ໃນອະນາຄົດຈະຖືກປິດຕົວລົງ ຫຼື ບໍ?

       ໜັງສືພີມ "The NewYork Time" ສື່ຍັກໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາປະກາດໃຫ້ເຊົ່າອາຄານສຳນັກຂອງຕົນເອງຈຳນວນ 21 ຊັ້ນ ຈາກຈໍານວນ 52 ຊັ້ນທັງໝົດເພື່ອເພີ່ມແຫຼ່ງລາຍຮັບພາຍຫຼັງທີ່ຍອດລາຍໄດ້ຈາກການໂຄສະນາຫຼຸດລົງຢ່າງເນື່ອງ. ສຳລັບການປະກາດໃຫ້ເຊົ່າພື້ນທີ່ອາຄານມີຜົນໃຫ້ພະນັກງານຂອງ The NewYork Time ຈໍານວນ 400 ຄົນຕ້ອງຍ້າຍອອກໄປເຮັດວຽກສຳນັກງານໃກ້ຄຽງແທນມນໄລຍະການປັບປຸງ.

       ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດອ້າງການລາຍງານຂອງ The NewYork Time ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາວ່າ ຜົນປະກອບການຂອງໃນໄຕມາດ 3 ຂອງບໍລິສັດດີຂື້ນຈາກຊ່ອງທາງ "Digital News Plaform" ໂດຍມີສະມັກຊິກເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ນັ້ນກໍບໍ່ສາມາດທົດແທນເມັດເງິນທີ່ຫາຍໄປຈາການໂຄສະນາແບບສິ່ງພີມໄດ້.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໂຕະນໍ້າຊາ #tonamcha.com