ສະໝຸນໄພ 2 ຊະນິດ ໃຊ້ຮັກສາໂລກຫອບຫືດ ແບບບໍ່ຕ້ອງກິນຢາໝໍ

ສະໝຸນໄພ 2 ຊະນິດ ໃຊ້ຮັກສາໂລກຫອບຫືດ ແບບບໍ່ຕ້ອງກິນຢາໝໍ

ໂລກຫືດ ຫຼື ໂລກຫອບຫືດ ຊື່ງເກີດຈາກການອັກເສບເຮື້ອຮັງຂອງຫຼອດລົມ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໄວຕໍ່ການຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍສານກໍ່ພູມແພ້ ຫຼື ຕົວກະຕຸ້ນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາບອາກາດ ສານເຄມີ ແລະ ອາຫານທີ່ຮັບປະທານ

ດັ້ງນັ້ນເມື່ອຫຼອດລົມຖືກກະຕຸ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມີການຕີບແຄບລົງ ເກີດການຫົດເກັງຂອງກ້າມເນື້ອຮຽບ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມີອາການໄອແນ່ນໜ້າເອິກ ຫອບ ເມື່ອຍງ່າຍ ແລະ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ມີການສ້າງຂີ້ກະເທິຫຼາຍຂຶ້ນ ໄປອຸດຕັນທາງເດິນຫາຍໃຈຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຫາຍໃຈລຳບາກຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃນສ່ວນຂອງການຮັກສາໂລກຫອບຫືດ ຫຼື ໂລກຫອບຫືດນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຮັກສາດ້ວຍວິທີການໃຊ້ຢາຂະຫຍາຍຫຼອກລົມ ຢາພົ່ນ ຫຼື ຢາ ທີ່ມີລິດຕ້ານການອັກເສບ ແລະ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງມີການໃຊ້ ສະໝຸນໄພຮັກສາໂລກຫອບຫືດ ໄດ້ອີກດ້ວຍ ຊື່ງເປັນການນຳພືດສະໝຸນໄພມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການຮັກສາ ຊື່ງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ຈາກນີ້ເຮົາມາເບິ່ງວ່າ ສະໝຸນໄພຮັກສາໂລກຫອບຫືດ ນັ້ນເຮັດແນວໃດມາເບິ່ງນຳກັນ

ສະໝຸນໄພຮັກສາໂລກຫອບຫືດ ມີຫຍັງແດ່?

 • ຮັກສາໂລກຫອບຫືດ ດ້ວຍກະທຽມ

ກະທຽມ ຖືເປັນພືດຜັກສວນຄົວ ແລະ ພືດສະໝຸນໄພຕົວໜຶ່ງ ທີ່ນອກຈາກຈະໃຊ້ຮັບປະ ທານ ແລະ ປຸງເປັນອາຫານຫຼາຍຢ່າງແລ້ວ “ກະທຽມ” ຍັງມີສັບພະຄຸນທາງຢາ ໃຊ້ຮັກສາໂລກຫອບຫືດໄດ້ອີກດ້ວຍ ສ່ວນວິທີການນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ວັດຖຸດດິບ ແລະ ສ່ວນປະສົມ

 • ກະທຽມ
 • ນ້ຳສະອາດ
 • ນ້ຳໝາກນາວ
 • ນ້ຳເຜີ້ງ

ວິທີການເຮັດ

 • ນຳນ້ຳສະອາດມາຕົ້ມໃຫ້ເດືອດ
 • ນຳກະທຽມມາຕຳຫຼືບົດໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວນຳໄປໃສ່ນ້ຳຮ້ອນທີ່ຕົ້ມສຸກແລ້ວ
 • ປິດຝາພາຊະນະໄວ້ບຶດໜຶ່ງ ແລ້ວຄ່ອຍເປີດຝາຖີ້ມໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳເຊົາເຢັນລົງ
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ກອງເອົາເນື້ອກະທຽມອອກໄປ ໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ນ້ຳເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວບີບນ້ຳໝາກນາວລົງໄປ ແລະ ຕາມດ້ວຍນ້ຳເຜີ້ງ ແລ້ວຄົນ ສ່ວນປະສົມທັ້ງໝົດໃຫ້ເຂົ້າກັນ

ຈາກນັ້ນນຳກະທຽມທີ່ປະສົມເສັດແລ້ວ ດື່ມເທື່ອລະ 1 ແກ້ວ ທັ້ງ 3 ເວລາ ເຊົ້າ ກາງເວັນ ແລງ ຫຼື ຈະດື່ມຈິບຕ່າງນ້ຳຊາກໍ່ໄດ້ດື່ມໄປເລື່ອຍໆຈົນກວ່າອາການຈະດີຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນເຄື່ອງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບສຳລັບຄົນປົກກະຕິ ທີ່ບໍ່ມີອາການຂອງໂລກຫືດຫອບໄດ້ອີກດ້ວຍ

 • ຮັກສາໂລກຫືດຫອບ ດ້ວຍໃບກະເພົາແດງ

ວັດຖຸດິບ ແລະ ສ່ວນປະສົມ

 • ໃບກະເພົາແດງ
 • ນ້ຳເຜີ້ງແທ້
 • ເກືອ
 • ເຫຼົ້າຂາວ

ວິທີເຮັດ

 • ນຳໃບກະເພົາແດງປະສົມກັບນ້ຳເຜີ້ງ ແລ້ວຕຳໃຫ້ເຂົ້າກັນ
 • ເທເກືອໃສ່ລົງໄປພຽງເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວຕາມດ້ວຍເຫຼົ້າຂາວໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວຕຳໃຫ້ສ່ວນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນອີກເທື່
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳມາຄັ້ນເອົາແຕ່ນ້ຳເທົ່ານັ້ນ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ເປັນອັນວ່າສຳເລັດ ໃຫ້ນຳນ້ຳທີ່ເຮົາຄັ້ນສຳເລັດແລ້ວນັ້ນ ນຳມາດື່ມໄປເລື່ອຍໆຈົນກວ່າອາການຈະດີຂຶ້ນ

ແລະ ໃນທ້າຍນີ້ນອກຈາກການໃຊ້ ສະໝຸນໄພຮັກສາໂລກຫືດຫອບ ຄວນມີການປ້ອງກັນ ແລະ ດູແລຮັກສາໂລກຫືດຫອບດ້ວຍວິທີ່ການອື່ນໆຄວບຄູ່ກັນໄປດ້ວຍ ເຊັ່ນ ຄວນງົດກິນອາຫານທີ່ສົ່ງຕໍ່ການລະຄາຍເຄື່ອງຫຼືໄປກະຕຸ້ນການອັກເສບຂອງຫຼອດລົມ ເຊັ່ນ ນົມງົວ ພືດ ໄຂ່ ປາ ຖົ່ວລິສົງ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງຄວນຫຼີກລ້ຽງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສານກໍ່ພູມແພ້ ເຊັ່ນ ຝຸ່ນ ໄຮຝຸ່ນ ຂົນສັດ ສະອອງເກສອນ ແລະ ຄວັນຢາສູບ ເປັນຕົ້ນ