ສະໝຸນໄພ ແກ້ເຂົ່າເຊື່ອມ ປວດຂໍ້ ແລະ ຊາຕາມແຂນ ຂາ

ສະໝຸນໄພ ແກ້ເຂົ່າເຊື່ອມ ປວດຂໍ້ ແລະ ຊາຕາມແຂນ ຂາ

ສ່ວນປະສົມ

ນ້ຳ 40% - ໝາກນາວ 5% - ໃບຢາຍາງ 50% - ໝາກນັດ 5%

ວິທີເຮັດ

ປັ່ນໃບຢານາງແລ້ວກອງເອົາກາກຖີ້ມ ປັ່ນໝາກນັດເອົາກາກຖີ້ມ ແລ້ວນຳມາລວມກັບນ້ຳໃບຢານາງທີ່ປັ່ນກຽມໄວ້ແລ້ວ

ຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມນ້ຳໝາກນາວລົງໄປ ຄົນໆໃຫ້ເຂົ້າກັນໄວ້ຮັບປະທານ (ຍັງເຫຼືອ ແຊ່ເຢັນໄວ້ໄດ້ 15 ວັນ)

ດື່ມມື້ລະ 2 ເທື່ອໆລະ 30 ຊີຊີປະສົມ 1 ແກ້ວ ກ່ອນອາຫານ ຫຼື ລະຫວ່າງມື້ກໍ່ໄດ້

ກຸ່ມອາການຄວນຮັບປະທານ

ໂລກຕຸ້ຍ, ໂລກເກົ້າ, ປວດຂໍ້, ເຂົ່າເຊື່ອມ, ໄຂ້, ເນື້ອງອກໃນເຕົ້ານົມ, ໃນມົດລູກ, ໄຂມັນໃນເລືອດສູງ, ອາຫານເປັນພິດ, ແຜໃນກະເພາະ, ພູມແພ້, ໄມເກນ, ສິວ, ຝ້າ, ເປັນຕະຄິວເລື່ອຍໆ, ລິດສີດວງ, ຕັບແຂງ, ທ້ອງບວມນໍ້າ, ໄທຮອຍ, ມະເຮັງຕ່າງໆ ໂລຫິດຈາງ, ຕາຟາງ, ຄວາມດັນສູງຫຼືຕໍ່າເກິນໄປ, ລູຄີເມຍ, ຊາຕາມແຂນ, ຂາ, ເຫງືອກອັກເສບ, ໂລກຫົວໃຈ, ກົດໄຫຼຍ້ອນ.