ສະໜາມກິລາ ແຫ່ງ ອານາຈັກໂຣມັນ Colosseum of Rome

ຊື່ສະຖານທີ່ ສະໜາມກິລາກຣຸງໂຣມ Colosseum of Rome

ສະຖານທີ່ັຕັ້ງ ກຣຸງໂຣມ ປະເທດ ອິຕາລີ

ປະຈຸບັນ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້

ສະໜາມກິລາກາງແຈ້ງແຫ່ງນີ້ ເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກແຫ່ງໜຶ່ງ ເປັນອະນຸສອນ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອານາຈັກໂຣມັນສະໄໝບູຮານສ້າງຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງປີ ພສ 615 ເຖິງ 623 (ຄສ 72 ເຖິງ 80)

ໂຕສະໜາມສ້າງເປັນຮູບຕຶກວົງມົນ ກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່ ແລະ ຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ ແທກອ້ອມຮອບຍາວ 527ແມັດ ມີ 4 ຊັ້ນ ພາຍໃນມີຕັ່ງນັ້ນເປັນຊ້ັນສຳຫຼັບຄົນເບິງ ຮັບຄົນໄດ້ປະມານ 80,000ຄົນ ກ້ອງບ່ອນນັ່ງ ແລະ ໃຕ້ດິນ ມີຫ້ອງສຳຫຼັບຂັງນັກໂທດ ທີ່ຖ້າການປະຫານຊີວິດ ແລະ ສິງໂຕ ຫຼາຍຮ້ອຍຫ້ອງ ໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ນັກໂທດຕໍ່ສູ້ກັບສິງໂຕທີ່ອົດອາຫານ ຫາກນັກໂທດຜູ້ໃດ ເອົາຊະນະສິງໂຕໄດ້ດ້ວຍມືລ້າໆ ກໍ່ລອດຊິວິດຈາກການປະຫານຊິວິດໄປ ຫຼື ເກັບໄວ້ໃຊ້ໃນການຕໍ່ສູ້ປະລອງສິມືໃນທາງດາບ ຂອງບັນດາເຫຼົ່າທາດໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັນເອງ ຍິ່ງຖ້າຕໍ່ສູ້ກັນ ຈົນສາມາດຂ້າຄູ່ຕໍ່ສູ້ຕາຍໄດ້ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບກຽດຢ່າງສູງ ເພາະເປັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຄົນ ໂຣມັນ ນິຍົມ ແລະ ຍົກຍໍກັນຫຼາຍ ປີໜຶ່ງຕ້ອງສູນເສຍຊີວິດນັກໂທດ ແລະ ທາດບໍ່ຕ່ຳກວ່າຮ້ອຍຄົນ

ສະໜາມກິລາແຫ່ງນີ້ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮູ່ງເຮືອງຂອງອານາຈັກໂຣມັນ ແຕ່ເມື່ອອານາຈັກໂຣມັນເຊື່ອມລົງ ມັນກໍ່ຖືກສັດຕູທຳລາຍຫຼາຍຄັ້ງ

ໃນປະຈຸບັນເຫຼືອແຕ່ຊາກໂຄງສ້າງອັນໃຫຍ່ໂຕໄວ້ໃຫ້ເບິ່ງ

=================

Cr: piyanan090.wordpress.com