ສະເປີລາວເເຟນຄລັບຂ້າບໍ່ຕາຍນຳຕີສະເໝີທີມເກັ່ງເຊວຊີລາວແຟນຄລັບທ້າຍເກມໄປ 2-2

ຫຼັງຈາກຈົບເກມຜູ້ຈັດການທິມທັງສອງທິມໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: 

ຜູ້ຈັດການທິມ ສະເປີລາວ ແຟນຄຣັບໄດ້ກ່າວຫຼັງໄລ່ຕີສະເໝີ ທິມເຊວຊີລາວ ແຟນຄຣັບ
"ເຮົາບໍ່ຄ່ອຍພໍໃຈປານໃດໃນມື້ນີ້ແຕ່ວ່າດີແລ້ວທີ່ທີມສາມາດໄລ່ຕີສະເໝີ ແລະ ສາມາດເກັບແຕ້ມຈາກຄູ່ຕໍ່ສູ້ເຮົາໄດ້ ໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຝຶກຊ້ອມກັນຫຼາຍເພື່ອມາສູ້ກັບ ເຊວຊີລາວແຟນຄລັບ ໃນມື້ນີ້ໂດຍສະເພາະແຕ່ເຮົາຍັງພາດຢູ່ຄືເກມຮັບຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນຈົນເຮັດໃຫ້ເສຍປະຕູ
ໃນນັດໜ້າເຮົາຈະໄດ້ກຽມທິມຝຶກຊ້ອມກັນໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ເຮັດຜົນງານໃຫ້ອອກມາດີທີ່ສຸດ"                        
 ສ່ວນຜູ້ຈັດການທິມ ເຊວຊີລາວ ແຟນຄຣັບໄດ້ກ່າວຫຼັງສະເໝີກັບທິມ ສະເປີລາວ ແຟນຄຣັບ
"ບໍ່ປະທັບໃຈປານໃດກັບຜົນການແຂ່ງຂັນໃນມື້ນີ້ນັກເຕະໃນທິມຂງເຮົາຫຼີ້ນດີແຕ່ວ່າຈະມີບາງຈັງຫວະທີ່ກຳມະການຍັງບໍ່ທັນເກມເພາະວ່າເກມໄວໃນມື້ນີ້ ແລະອີກຢ່າງພວກເຮົາເຮັດວຽກບ້ານມາໜ້ອຍແນ່ທີ່ສຳຄັນກອງຫຼັງຍັງພາດງ່າຍບາງຈັງຫວະ
ສ່ວນວ່າອາທິດໜ້າເຮົາຈະປັບແທ໋ກຕິກແລະເພີ່ມໃຫ້ມີການຫຼີ້ນທີຫຼາກຫຼາຍຂື້ນອີກ"