ສະຫຼຸບແຊັມບານໂລກ1930-2014

ປີ 1930 ອຸລຸກໄວ    

     

ປີ 1934 ອີຕາລີ    

                   

ປີ 1938 ອີຕາລີ   

        

ປີ 1950 ອຸລຸກໄວ       

         

ປີ 1954 ເຢຍລະມັນຕາເວັນຕົກ

ປີ 1958 ບຣາຊິວ   

 

ປີ 1962 ບຣາຊິວ   

       

ປີ 1966 ອັງກິດ           

ປີ 1970 ບຣາຊິວ    

ປີ 1974 ເຢຍລະມັນຕາເວັນຕົກ

ປີ 1978 ອາເຈນຕິນາ 

ປີ 1982 ອີຕາລີ         

  

ປີ 1986 ອາເຈນຕິນາ 

ປີ 1990 ເຢຍລະມັນຕາເວັນຕົກ

ປີ 1994 ບຣາຊິວ   

 

ປີ 1998 ຝຣັ່ງເສດ

ປີ 2002 ບຣາຊິວ    

ປີ 2006 ອີຕາລີ     

ປີ 2010 ສະເປນ

ປີ 2014 ເຢຍລະມັນ