ສະຫຼຸບຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາຕາລາງຄະແນນນັດສຸດທ້າຍ

ສະຫຼຸບຜົນການແຂ່ງຂັນ

ຕາຕາລາງຄະແນນນັດສຸດທ້າຍ

ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ໄດ້ຊະນະເລີດໄປຫຼັງຈາກຈົບການແຂ່ງຂັນນັດທີ 20 ຂອງລະດູການ 2015

..........................................................................................................................................................................