ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເສີມຂະຫຽາຍຕານ່າງອິນເຕີເນັດໃນເຂດຊົນນະບົດ

   ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ ຜ່ານຕານ່າງອິນເຕີເນັດແບບ ໄຮ້ສາຍ ສຳລັບບັນດາປະເທດຜູ້ນຳອາຊຽນ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 07-08 ກັນຍາ 2015 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຮ່ວມຂອງທ່ານ ໄຊລືຊາ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຫົວກົມໂທລະຄົມ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສຶ່ສານ ທ່ານ ໄມໂຄ ຄລາຍ ອຸປະທູດ ແຫ່ງ ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ປະຈຳ ສປປ.ລາວ ໂດຍມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

    ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນອີກໂອກາດໜຶ່ງເພື່ອນໍາສະເໜີວິທີແກ້ບັນຫາໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຮວມທັງສ້າງຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການທົດລອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໃນອາຊຽນເຊິ່ງ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ນຳສະເໜີໂຕຢ່າງຈາກຫຼາຍໆປະເທດຮວມທັງໄດ້ປຶກສາຫາລືເຖິງລະບຽບການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນ ຫາໃນພາກປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ສາມາດຂະຫຽາຍລະດັບການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງໃນຂົງ ເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ.

    ອຸປະທູດ ແຫ່ງ ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາປະຈຳ ສປປ.ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້າ ທີ່ປະເທດຫວຽດ ນາມກ່ຽວກັບການຄ້າທາງຜ່ານສື່ອອນລາຍ (e-commerce) ຈະເປັນ ພື້ນຖານສຳ ລັບແຜນປະຕິບັດງານລະຫວ່າງ ອາຊຽນກັບສະຫະລັດອາເມຣິກາກ່ຽວກັບວຽກງານໂທລະຄົມມະນາ ຄົມ ໃນປີ 2016 ແລະ ຕໍ່ໜ້າ ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍັງເປັນ ໜື່ງໃນປັດໄຈຂັບເຄື່ອນສຳລັບການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍຜ່ານການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳການປັບປຸງ ການຜະລິດ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜົນຜະລິດທາງເສດຖະກິດອີກດ້ວຍ.

    ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນວທາງລິເລີ່ມຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມຕໍ່ອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານໂຄງການການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ (US-ACTI).