ສະຫວັນນະເຂດ ຂຸ້ມຂ້ຽວເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີໄດ້ 63,34%

ສົກປີ 2015 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີແຜນການປູກເຂົ້ານາປີທັງໝົດ 199.940 ເຮັກຕາ ແລະມີແຜນປູກພືດສຳຮອງລະດູຝົນຕື່ມອີກ 23 ພັນເຮັກຕາ ແລະມາເຖິງປະຈຸບັນເພື່ອຫ້າງຫາກະກຽມລົງສູ່ການຜະລິດລະດູ ແລ້ງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຕ່າງໆກໍໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີຂອງຕົນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື່ນ ໃນທົ່ວແຂວງສາມາດເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີໄດ້ 126.706 ເຮັກຕາ ຫຼືເທົ່າກັບ 63,34%.
ອີງຕາມບົດລາຍງານປະຈຳອາທິດຂອງຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນໃນປີນີ້ເຫັນວ່າປະຕິບັດເລື່ອນແຜນການ 100,05% ຫຼືເທົ່າກັບ 200.050 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນນາດຳ 192.271 ເຮັກຕາ, ນາຫວ່ານ 6.916 ເຮັກຕາ, ນາຢອດ 863 ເຮັກຕາ ແລະນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ມີພືດສຳຮອງລະດູຝົນເນື້ອທີ່ 23 ພັນເຮັກຕາ ແຕ່ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 20.841 ເຮັກຕາ ຫຼືເທົ່າກັບ 90,61%.
ສຳລັບການປູກພືດສຳຮອງລະດູແລ້ງປີນີ້ ທົ່ວແຂວງມີແຜນການປູກໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 27.650 ເຮັກຕາ ມາເຖິງປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 251 ເຮັກຕາ ຫຼືເທົ່າກັບ 0,91% ພືດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ລົງມືປູກໄປນັ້ນແມ່ນ: ສາລີຫວານ, ໝາກເຜັດ, ຜັກຕ່າງໆ, ອ້ອຍ, ມັນເພົາ ແລະຖ່ົວຊະນິດຕ່າງໆ.
ສ່ວນເມືອງທີ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ເມືອງສອງຄອນ, ຊົນນະບູລີ, ພະລານໄຊ, ເຊໂປນ, ພີນ, ວິລະບູລີ, ຈຳພອນ, ໄຊບູລີ ແລະເມືອງອື່ນໆອີກໄດ້ປະມານ 50%.