ສະມຸນໄພ ເເກ້ໂລກພູມແພ້ ເເລະ ຫອບຫືດ

ສະມຸນໄພ ເເກ້ໂລກພູມແພ້ ເເລະ ຫອບຫືດ

ສະມຸນໄພທີ່ໃຊ້ມີດັ່ງນີ້

1. ຫອມແດງ 1 ຫົວ (ຂະໜາດຫົວໂປ້ມື)
2. ກະທຽມ (ຂະໜາດຫົວໂປ້ມື)
3. ຂີງ ຄືກັບຂໍ້ 1-2
4. ໝາກນາວ 3-4 ໜ່ວຍ
5. ນ້ຳເຜີ້ງ 2-3 ບ່ວງກາເຟ
ຫອມແດງ,ກະທຽມ, ຂີງ ເອາເປືອກອອກເເລ້ວ ຕຳລວມກັນ (ຖ້າມີເຄື່ອງປັ່ນກໍ່ໃຊ້ວິທີ່ປັ່ນເລີຍຈະໄວຂຶ້ນ) ປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ

ສ່ວນໝາກນາວບີບເອົາເຕ່ນ້ຳ ເເລ້ວນຳມາປະສົມກັບຫອມແດງ ກະທຽມ ຂີງ ດແລະ ນ້ຳເຜີ້ງ

ຄວນເຮັດໃນປະລິມາານຕາມສູດເຮັດກີນເທື່ອດຽວ ຖ້າວ່າຕ້ອງການເຮັດກີນໃນປະລິມານຫຼາຍຕ້ອງໃສ່ຕູ້ເຍັນ

 

.............................................................................................................................................................................................