ສະມາຄົມກໍ່ສ້າງລາວ ບອກວ່າ: "ໜີ້ຄົງຄ້າງ" ຄືສາເຫດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ

        ທ່ານ ຄຳຜາຍ ສີລາຊາ ປະທານສະມາຄົມກໍ່ສ້າງລາວໄດ້ກ່າວວ່າ: ພັກ ແລະລັດຖະບານເຫັນດີໃຫ້ສະພາການຄ້າສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2012 ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງໃນຂະແໜງທຸລະກິດກໍ່ສ້າງຕາມກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ແນໃສ່ກວດກາບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດກໍ່ສ້າງຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະຕ່າງປະເທດ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອຮອງຮັບໂຄງການຂອງລັດຖະບານມີຜົນປະໂຫຍກໃຫ້ກັບພັກລັດຖະບານກໍຄືປະຊາຊົນລາວ ຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດປະຈຸບັນສະມາຄົມມີສະມາຊິກທັງໝົດ 94 ບໍລິສັດ, ມີພາຫະນະກົນຈັກ 5.233 ຄັນ, ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າສູງກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາ ມີ 31 ໂຄງການ ແລະທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 1.829 ຕື້ກີບ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 11.143 ຕື້ກີບ, ຊັບສິນຄັ້ງທີ່ມີ 11.316 ຕື້ກີບ, ໜີ້ຕ້ອງຮັບມີ  7.874 ຕື້ກີບ, ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ 3.744 ຕື້ລວມຖານະການເງິນ 985 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງບັນດາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ.

       ໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດໄປຕາມແນວທາງຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າມີຜົນສຳ ເລັດເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະໄດ້ເປັນສິ່ງບົ່ງບອກວ່ານັກທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ຂອງພວກເຮົາກໍມີຄວາມສາມາດກໍ່ສ້າງໄດ້ຕາມເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງຕາມທີ່ທາງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ໄດ້ວາງອອກ ແລະພ້ອມນັ້ນກໍຍັງເຫັນວ່າ ຍັງມີບາງຈຳນວນແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະການເຄື່ອນໄຫວທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ທັງນີ້ ກໍເນື່ອງຈາກໃນໄລຍະຜ່ານມາສະມາຄົມກໍ່ສ້າງແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາການຄ້າ, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ.

     ທ່ານ ຄຳຜາຍ ສີລາຊາ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຢ່າງໃດກໍຕາມເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ໃນນາມປະ ທານສະມາຄົມ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາໄດ້ມາຂຶ້ນ ກັບກະຊວງ ຍທຂ ອີກດ້ານໜຶ່ງ ຈຶ່ງຈະເຕັມບົດບາດ ແລະຈຶ່ງຈະສາມາດເຂັ້ມແຂງໄດ້, ພ້ອມກັນ ນັ້ນກໍຢາກໃຫ້ລັດຖະບານແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມ ໂດຍມີທ່ານນາຍົກ ຫຼື ຮອງນາຍົກປະກອບດ້ວຍບັນດາລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງນັກທຸລະກິດຂອງຄົນ ລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆກໍຄືການໃຫ້ ສິດກັບທຸລະກິດຄົນລາວ ເພື່ອຈະໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ, ທັງນີ້ ກໍແນໃສ່ເຮັດ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂອງຄົນລາວ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະຄາດວ່າມັນຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນອະນາຄົດ.

        ນອກຈາກນັ້ນ ບັນຫາແຫຼ່ງທຶນກໍເປັນອີກໜຶ່ງເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ ປະກອບການກໍ່ສ້າງພວມປະເຊີນຢູ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນໜີ້ສິນຄຸງເຄືອບໍ່ສາມາດໃຊ້ໜີ້ໄດ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ຍແກ່ທະນາຄານຕາມສັນຍາເງິນກູ້ກັບທະນາຄານໄດ້, ສັນຍາເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວກໍ ໄດ້ໝົດອາຍຸແລ້ວແຕ່ວ່າແຫຼ່ງຊຳລະຜັດບໍ່ມີ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຕົກຢູ່ໃນທະນາຄານ ຊຶ່ງປະຈຸບັນທະນາຄານໄດ້ຢຸດຕິການສົ່ງເສີມສິນເຊື່ອການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ກັບຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ຈຶ່ງເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ບໍລິ ສັດຂາດທຶນໜຸນວຽນ ແລະກະທົບຮ້າຍແຮງໃຫ້ກັບບໍລິສັດກາຍເປັນໜີ້ແກ່ຍາວມາແຕ່ປີ 2008-2016 ສະນັ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ທະນາຄານຊ່ວຍບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີທາງອອກເປັນການອວ່າຍໜີ້ກໍຍິ່ງດີ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.