ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ

 ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2018 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,ຊຸດທີ VIII ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຮັດກຸມ, ກໍານົດເພີ່ມຕື່ມບາງວຽກ ອັນເນື່ອງຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງໃນໄລຍະໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ ວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ປະກອບມີ 8 ພາກ, 8 ໝວດ ແລະ 70 ມາດຕາ ທຽບໃສ່ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງປີ 2009 ແມ່ນມີ 8 ພາກ, 8 ໝວດ 59 ມາດຕາ ເຊິ່ງຖືວ່າຈຳນວນພາກ ແລະ ໝວດແມ່ນຮັກສາຄືເກົ່າແຕ່ເພີ່ມ 13 ມາດຕາ. ໃນນັ້ນ, ເພີ່ມດ້ວຍການແຍກຈາກມາດຕາເກົ່າ 4 ມາດຕາ ແລະ ເຂົ້າໃໝ່ 9 ມາດຕາ, ຍັງຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 7 ມາດຕາ ແລະ ປັບປຸງ 50 ມາດຕາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວໃນເທື່ອນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015 ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດ ສະບັບເລກທີ 289/ປປທ ລົງວັນທີ 11 ທັນວາ 2017 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ ແລະ ຮັດກຸມ, ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມບາງວຽກ ອັນເນື່ອງຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງໃນໄລຍະໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ທີ່ນຳໃຊ້ປັດຈຸບັນກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີບາງວຽກໄດ້ປັບປຸງ, ເພີ່ມຕື່ມ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງໃນໄລຍະໃໝ່.