ສະຖິຕິສຸດໂຫດ! ໂປເກມອນເປີດໂຕເດືອນດຽວກວາດລາຍໄດ້ 200ລ້ານໂດຣາ

ສະຖິຕິຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງເກມໂປເກມອນໂກ - Pokemon GO ຂຶ້ນເປັນເກມທີ່ຄົນໂຫຼດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກພຽງ 5 ມື້ - ຍອດດາວໂຫຼດ 3 ອາທິດ 75,000,000 ຄັ້ງ - ຍອດດາວໂຫຼດໃນ iOS 55 ຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ (4.75 ລ້ານຕໍ່ມື້) - ຍອດດາວໂຫຼດໃນ Android 26 ຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ (2.24 ລ້ານຕໍ່ມື້) - ຍອດດາວໂຫຼດລວມ 81 ຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ (6.99 ລ້ານຕໍ່ມື້) - ຜູ້ຫຼິ້ນໃນອາເມຣິກາ 25 ລ້ານຄົນຕໍ່ມື້ ສູງກວ່າ Twitter - ສະເລ່ຍຜູ້ຫຼິ້ນໃຊ້ເວລາໃນເກມ 33 ນາທີ 25 ວິນາທີ ສູງກວ່າ Facebook, Twitter, Messenger, Whatsapp, Snapchat และ Instagram - ໃຊ້ເງິນລົງທຶນພັດທະນາ 30 ລ້ານໂດລາ - ລາຍໄດ້ເປີດໂຕມື້ທຳອິດ 4.5 ລ້ານໂດລາ - ລາຍໄດ້ຫຼັງຈາກເປີດໂຕ 1 ເດືອນ 200 ລ້ານໂດລາ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າກຳໄລເກີນທຶນໄປແລ້ວກວ່າ 170 ລ້ານໂດລາ - ການຫຼິ້ນເກມ 30 ນາທີ ກິນແບັດເຕີລີໄປປະມານ 20% ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກທ່ານ https://www.facebook.com/profile.php?id=100002011547717&fref=ts ແລະ ເພຈ໌ນັກການເງິນ