ສະຖານທີ່ທ່ຽວທີ່ສວຍງາມ ແລະ ອັນຕະລາຍ

ພູເຂົາໄຟນາຍອມຂື້ນຊື່ວ່າເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມຊື່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອັນຕະລາຍເພາະວ່າມັນເປັນພູເຂົາໄຟທີ່ມັກລະເບີດທີ່ສຸດໂດຍມີການລະເບີດຮອດ 49 ຄັ້ງ .ໃນຮອບ 400 ປີ. ແຕ່ຄັ້ງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນເກີດຂື້ນໃນວັນທີ່ 1ກຸມພາ ຄສ 1814 ເປັນການລະເບີດແບບທຳລາຍລ້າງ ແລະ ມີລາວາໄຫຼໄປທົ່ວເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກລາວາທີ່ແຂງຕົວຈົນກາຍເປັນຫີນຍູ່ອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ຄວາມສຳຄັນແມ່ນຈຸດເບິ່ງວີວເທິງຍອດເຂົາ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມັກຈະສ່ຽງຂື້ນໄປຕັ້ງແຄມຢູ່ເທິງເຂົາ ແລະເດີນປ່າເພື່ອຊົມຄວາມງົດງາມຂອງທຳມະຊາດນອກຈາກນີຍັງມີຊາກສະເກັດຫັກຟັງຂອງໂບດອັນເກົ່າແກ່ທີ່ຖືກທຳລາຍຈາກລາວາ ແລະ ຍັງຄົງເປັນຈຸດສຳຄັນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວນິຍົມ