ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເລື່ອງມາໃຫ້ປະຫຼາດໃຈຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເລື່ອງມາໃຫ້ປະຫຼາດໃຈຢູ່ຕະຫຼອດເວລາກັບການທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຄືກັນ ລ່າສຸດໄດ້ມີກາເຜີຍແຜ່ ອອກມາວ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ມີການລ່ອງແກ່ງກິດຈະກຳສຸດຍອດ ແຕ່ສຸດພິເສດຄືມີສາວໆນຸ່ງບິກິນີ່ມາເບິ່ງແບບໃກ້ຊິດ 2 ຕໍ່ 2 ລ່ອງແກ່ທີ່ແມ່ນ້ຳສຸດພິເສດແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ທີ່ພູຫຼຽນຍຸນສານ ເມືອງຜີງຈຽງປະເທດຈີນ ຖ້າບ່າວໆຊາວຕ່າງປະເທດຢາກໄປຫາປະສົບການກໍ່ເຊີນມາທ່ຽວເລີຍ