ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳນ້ຳກ້ອນ

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳນ້ຳກ້ອນປາຕາໂກເນີຍ Patagonia's Glacier Caves ຂອງປະເທດອາເຈນຕີນ້າອີກໜຶ່ງແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວທີສາມາດສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຈໄປກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນຖ້ຳນ້ຳກ້ອນທີ່ງົດງາມແຫ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ