ສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄົນໄປທ່ຽວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຜົນການສຳລວດຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ 1ພັນລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ໃຫ້ສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງນີ້ເປັນສະຖານທີ່ລູລ່າທີ່ສຸດໃນປີ 2012ໂດຍອ້າງອີງຈາກລາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຜ່ານທໍລະທັດ, ການປະກາດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວແຊໃນເຟດບຸກ ແລະເວບໄຊ້ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທົ່ວໂລກ