ສະຕີເຟັນ ເຄີຣີ ສ້າງປະຫວັດສາດເອັນບີເອຍິງ 3 ແຕ້ມ 13 ລູກໃນເກມດຽວ

 

ສະຕີເຟັນ ເຄີຣີ ພອຍກາດສະຕາຂອງ ໂກເດັນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ ສ້າງປະຫວັດສາດເປັນຜູ້ຫຼິ້ນຄົນທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ກໍ່ຕັ້ງ ເອັນບີເອ ທີ່ຍິງ 3 ແຕ້ມໃນເກມດຽວກັນຫຼາຍເຖິງ 13 ລູກ.

 

ໃນເກມຫຼ້າສຸດກັບ ນິວອໍລີນ ເພລິແກນ ເຄີຣີ ກັບມາຫຼິ້ນໄດ້ຢ່າງຮ້ອນແຮງເມື່ອພາທີມຊະນະສະບາຍໆ 116-106 ນອກຈາກນັ້ນເຂົາຍັງຍິງສາມແຕ້ມໄດ້ເຖິງ 13 ເທື່ອ ແລະ ເຮັດແຕ້ມທັງໝົດໃນເກມນີ້ໄດ້ເຖິງ 46 ແຕ້ມອີກດ້ວຍ.

 

ສະຖິຕິເກົ່າໃນການຊູດ 3 ແຕ້ມຂອງ ເອັນບີເອ ສູງສຸດທີ່ 12 ຄັ້ງຖືກເຮັດໄວ້ໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນສາມຄື ໂຄບີ ໄບຣອັນ, ດອນ ເຢວ ມາແຊວ ແລະ ຕົວ ເຄຣີ ເອງທີ່ເຄີຍເຮັດໄວ້ໃນລະດູການກ່ອນແຕ່ວ່າ ຫຼ້າສຸດເຂົາໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິລົງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງສະຖິຕິແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.