ສະກຸນເງິນໃນອາຊີ ປັບຕົວແຂງຄ່າຂຶ້ນ

ໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ, ສະກຸນເງິນອາຊີ ເປັນຕົ້ນ ສະກຸນເງິນຣູເປຍ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ເປໂຊຂອງຟິລິບປິນ ແລະ ສະກຸນເງິນວອນ ສ.ເກົາຫລີ ໄດ້ປັບຕົວແຂ່ງ ຄ່າຂຶ້ນບໍ່ຫລາຍ ເມື່ອທຽບ ກັບ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ຫລັງ​ຈາກ​ ທະນາຄານ​ປະຊາຊົນ​ຈີນ ປະກາດຫລຸດຄ່າ ເງິນຢວນລົງອີກ 1,1% ເພື່ອສ້າງສະຖຽນ ລະພາບໃຫ້ເງິນຢວນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຕະຫລາດ ໝັ້ນໃຈ ວ່າ ຈີນ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຄ່າເງິນ ຫລຸດລົງອີກ. ການຫລຸດຄ່າເງິນຢວນ ເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນອາຊີ ຖືກເທຂາຍຢ່າງໜັກ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ເນື່ອງຈາກຕະຫລາດ ເປັນຫ່ວງວ່າຈະກະທົບຄວາມ ສາມາດໃນການ ສົ່ງອອກຂອງປະເທດອື່ນ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຈຸດກະແສ ການແຂ່ງຂັນ ການຫລຸດຄ່າເງິນ ໂດຍສະ ເພາະທະນາຄານກາງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄລຍະຫ່າງ ຂອງການຊື້-ຂາຍເງິນດົງ ຈາກ 1% ມາ ເປັນ 2% ເພື່ອໃຫ້ເງິນ ອ່ອນຄ່າລົງ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍ ຕໍ່ການສົ່ງອອກ

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ທີ່​ມາ: www.kpl.gov.la