ສະກຸນເງິນອາຊຽນ 10 ປະເທດມີສະກຸນເງິນຫຍັງແດ່?

ອາຊຽນຂອງ​ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ມີການກໍານົດສະກຸນເງິນກາງເຊິ່ງຈະສາມາດໃຊ້ກັນໄດ້ທັງອາຊຽນ 10 ປະເທດໂດຍແຕ່ລະປະເທດຍັງຈະໃຊ້ສະກຸນເງິນຂອງຕົນເອງຕໍ່ໄປເຊິ່ງເມື່ອຍ່າງທາງຂ້າມປະເທດຈະຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງປະເທດນັ້ນໆ. ຍົກເວັ້ນປະເທດທີ່ມີພົມແດນຕິດກັນທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ສະກຸນເງິນໄດ້ທັງສອງສະກຸນໃນພື້ນທີ່ຊາຍແດນເປັນການສະເພາະ. ແຕ່​ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ສະກຸນ​ເງິນ​ສະ​ເພາະ​ແຕ່ 10 ປະ​ເທດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນກ່ອນ​ເຊິ່ງຈະ​ມີ​ປະ​ເທດ​​ໃດ​ແດ່​ມາ​ເບິ່ງ​ນຳ​ກັນ​ເລີຍ.

ສະກຸນເງິນອາຊຽນມີດັ່ງນີ້:

  • ສະກຸນເງິນຂອງບຣູໄນ: ດອນລາບຣູໄນ (Brunei Dollar, BND)

ເງິນດອນລາບຣູ​ໄນ ມີຄ່າເທົ່າກັບເງິນດອນລາສິງກະໂປໂດຍທາງການປະເທດບຣູ​ໄນ ມີການອອກທະນະບັດທີ່ມີມູນຄ່າ 1, 5, 10, 50, 100, 100,  1,000 ແລະ 10,000 ດອນລາມີອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 13 BND ຕໍ່ດອນລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 1 BND ຕໍ່ 25 ບາດໄທ.

  • ສະກຸນເງິນຂອງກໍາປູ​ເຈຍ: ຣຽວ (Cambodian Riel, KHR)

ເງິນຣຽວກໍາປູ​ເຈຍມີການຜະລິດທັງຫຼຽນ ແລະ ທະນະບັດຫຼາຍລະດັບລາຄາອອກມາໃຊ້ງານຄື: 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ແລະ 100,000 ຣຽວ. ໂດຍມີອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 4,000 ຣຽວ/ດອນລາສະຫະລັດ ການຄ້າຂາຍຕາມແນວຊາຍແດນ ຫຼື ແມ້ກະທັ່ງໃນເມືອງໃຫຍ່ຂອງກໍາປູ​ເຈຍ​ເຮົາສາມາດໃຊ້ເງິນບາດໄທ ແລະ ເງິນດອນລາສະຫະລັດໃນການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໄດ້.

  • ສະກຸນເງິນຂອງມາເລເຊຍ: ລິງກິດ (Ringgit, MYR)

ເງິນລິງກິດມາເລເຊຍມີ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 1 ລິງກິດຕໍ່ 10 ບາດໄທ ຫຼື ປະມານ 32 MYR ຕໍ່ 1 ດອນລາສະຫະລັດ. ເງິນລິງກິດມາເລເຊຍຖືກຜະລິດອອກມາໃຊ້ງານຫຼາຍລະດັບລາຄາຄື​: 1, 5, 10, 20, 50 ແລະ 100 ລິງກິດ.

  • ສະກຸນເງິນຂອງມຽນມາ ຈ໊າດ (Myanmar Kyat, MMK)

ເງິນຈ໊າດຂອງມຽນມາມີ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 32 ຈ໊າດຕໍ່ 1 ບາດໄທ ຫຼື ປະມານ 1,000 ຈ໊າດຕໍ່ດອນລາສະຫະລັດໂດຍມີການຜະລິດທະນະບັດອອກມາໃຊ້ງານຫຼາຍລາຄາຄື: 1, 2, 5, 50, 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000 ແລະ 10,000 ຈ໊າດ.

  • ສະກຸນເງິນຂອງຟິລິບປິນ: ເປໂຊ (Philippine Peso, PHP)

ເງິນເປໂຊຟິລິບປິນມີ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 135 ເປໂຊຕໍ່ໜຶ່ງບາດໄທ ຫຼື ປະມານ 44 ເປໂຊຕໍ່ດອນລາສະຫະລັດທະນະບັດເງິນເປໂຊທີ່ຜະລິດອອກມາໃຊ້ງານມີຫຼາຍລະດັບລາຄາຄື: 20, 50, 100, 100, 200, 500 ແລະ 1,000 ເປໂຊ.

  • ສະກຸນເງິນຂອງອິນໂດນີເຊຍ: ຣູເປຍ (Indonesian Rupiah, IDR)

ເງິນຣູເປຍຂອງອິນໂດນີເຊຍມີ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 11,700 IDR ຕໍ່ດອນລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 370 IDR ຕໍ່ 1ບາດໄທລາຄາຂອງທະນະບັດຣູເປຍທີ່ຜະລິດອອກມາໃຊ້ງານຄື: 1,000, 2,000, 5,000, 5,000, 10,000, 2,000, 50,000 ແລະ 100,000 ຣູເປຍ.

  • ສະກຸນເງິນຂອງໄທ: ບາດ (Thai Baht, THB)

ເງິນບາດຂອງໄທມີສະຖານະຄ່ອນຂ້າງແຂງແກ່ງໃນບັນດາສະກຸນເງິນອາຊຽນດ້ວຍກັນເນື່ອງຈາກປະເທດໄທມີເງິນທຶນສໍາຮອງລະຫວ່າງປະເທດສູງຫຼາຍອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນບາດໄທນັ້ນປະມານ 32 ບາດຕໍ່ດອນລາສະຫະລັດ. ທະນະບັດເງິນບາດໄທມີຜະລິດອອກມາໃຊ້ວຽກໃນລະດັບລາຄາຄື: 20, 50, 100, 500 ແລະ 1,000 ບາດ.

  • ສະກຸນເງິນຂອງສິງກະໂປ: ດອນລາສິງກະໂປ (Singapore Dollar, SGD)

ເງິນດອນລາສິງກະໂປນັບໄດ້ວ່າເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແຂງແກ່ງທີ່ສຸດໃນບັນດາສະກຸນເງິນອາຊຽນທັງໝົດມີອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 13 SGD ຕໍ່ດອນລາສະຫະລັດ ຫຼື ດອນ​ລາ1 SGD ຕໍ່ 25 ບາດໄທ. ທະນະບັດໂດລາສິງກະໂປທີ່ຜະລິດອອກມາໃຊ້ວຽກຄື: 2, 5, 10, 50, 100, 1,000 ແລະ 10,000 ດອນລາ.

 

  • ສະກຸນເງິນຂອງລາວ: ກີບ (Laotian Kip, LAK)

ເງິນກີບຂອງລາວມີອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 8,000 ກີບ/1ດອນລາສະຫະລັດທະນະບັດເງິນກີບມີການຜະລິດອອກມາໃຊ້ງານຄື: 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000​ ​ແລະ 100,000ກີບ.

  • ສະກຸນເງິນຂອງຫວຽດນາມ: ດົ້ງ (Vietnam Dong, VND)

ສະກຸນເງິນດົ້ງຂອງຫວຽດນາມມີອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 21,000 ດົ້ງຕໍ່ດອນລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 650 ດົ້ງຕໍ່ 1 ບາດໄທທະນະບັດເງິນດົ້ງທີ່ຜະລິດອອກມາໃຊ້ງານຄື: 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, 200,000 ແລະ 500,000 ດົ້ງ.